Okolí Pavilonu a změna před dokončením

Stavba Pavilonu pokračuje. Skluz samotné stavby proti harmonogramu je cca 14 dní. Nyní se připravují terénní úpravy ve vnitrobloku, které budou následovat po výstavbě Pavilonu. Vše má již v rukou mníšecký stavební úřad.

Záměr obsahuje terénní úpravy na pozemcích uvnitř vnitrobloku spočívající v provedení:

  • mlatových povrchů u cest pro pěší,
  • opěrnou stěnu půdorysného tvaru písmene „L“, výšky max. 3,4 m, vč. zábradlí v délce 60 m, výšky 1 m, provedené z dřevěných hranolů,
  • zemní val,
  • sadové úpravy spočívající v zatravnění valu a provedení výsadby okrasných třešní podél nové pěší komunikace, podél valu jsou navrženy lípy a jasany, po straně blíže k bytovým domům budou vysázeny okrasné hrušně,
  • zrušení stávajícího veřejného osvětlení a nahrazení novým veřejným osvětlením sestávající z 20 stožárových svítidel typu VOLTANA2 a 6 svítidel zapuštěných do stěny valu,
  • venkovní mobiliář obsahující kovové lavičky, ocelové zinkované odpadkové koše, oprava venkovních sušáků na prádlo. Veškerý mobiliář bude kotven nebo vetknut do betonového základu.

Další částí je změna před dokončením, která spočívá ve:

  • změně umístění zpevněných ploch tvořících chodníky v okolí školního pavilonu,
  • změně členění oken, fasády a sklonu spojovacího krčku,
  • dispozičních změnách uvnitř pavilonu.

Další detailnější informace najdete na úřední desce Městského úřadu.

Mgr. Eduard Navara

Příspěvek byl publikován v rubrice Blog. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *