Připomínky k „Administrativnímu centru vč. nové radnice“

Vážená paní starostko,

vyzývala jste, aby Vám lidé poslali své námitky, připomínky k „Administrativnímu centru vč. nové radnice“.

 1. Navrhuji z celé urbanisticko – architektonické studie Ing. Arch. Michala Postráneckého a z vítězného návrhu na nový MěÚ od ateliéru Tsunami z r. 2018 vypustit a vůbec nepoužít zakreslenou věž.

Důvodem je, že dle mého názoru je:

 1. Nevhodná
  1. Téměř nevyužitelná (možná jen jako sklad)
  2. Jako dominanta se v údolí nebude nikdy vyjímat; MpB své dominanty má – kostel, zámek, Skalku.
 • Navrhuji, aby urbanisticko – architektonická studie byla předložena znovu, a to v novém provedení.

Důvodem je, že tato studie se velmi liší od vítězného návrhu ateliéru Tsunami, pro který občané hlasovali v roce 2018.

Je dovozující, že:

 1. Předložená studie, resp. realizovaný projekt bude o mnoho dražší, než se původně počítalo (cca 50 mil. + DPH).
 2. Město tak bude donuceno opět žádat o úvěr (což už dnes avizuje ve střednědobém rozpočtovém výhledu) a zvýšit tím svou zadluženost.
 3. Svou rozlohou zabere velmi velkou plochu, čímž Mníšek pod Brdy přijde o mnoho zeleně

Také lze předpokládat, že:

 1. Změnou koncepce dojde ke snížení parkovacích míst kolem nového úřadu, a to zejména pro „klienty“
 2. Plánované parkovací místa využijí zejména zaměstnanci MěÚ a služební vozidla
 3. Klienti budou parkovat ve všech ulicích kolem, zhorší se tak dopravní obslužnost ve městě
 • Nesouhlasím s procesem od návrhu k projektu.

Dle mého názoru není transparentní, jak bude naloženo s připomínkami občanů.

Proto navrhuji:

 1. Vložit jako třetí bod „zveřejnění připomínek zastupitelů a občanů do 10.12.2019“
 2. Vložit jako pátý bod „zveřejnění vypořádání připomínek zastupitelů a občanů do 31.12.2019“
 • Nesouhlasím s takto zastavěným územím z důvodů, jak jsem uvedl výše. Proto navrhuji, aby celý projekt vycházel z vítězného návrhu od ateliéru Tsunami a obsahoval POUZE:
 • Budovu nového městského úřadu
 • Budovu městské policie
 • Dostatek parkovacích míst

Tímto tedy současně navrhuji zrušit:

 1. Věž – nevhodná, téměř nevyužitelná, jako dominanta se neosvědčí
 2. Budovu pro oddávání a další aktivity a přesunout ji do prostor MěÚ
 3. Střed – náměstíčko – část komunitního centra – toto prostranství využít pro parkování
 4. Parkování z ulice Skalecká

Já sám jsem hlasoval pro návrh ateliéru Tsunami. Pokud by však vypadal tak, jak je nyní urbanisticko – architektonická studie, nikdy bych pro něj nehlasoval.

Mgr. Eduard Navara

Obrázky poskytl Pavel Jeřábek

Příspěvek byl publikován v rubrice Blog. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

1 komentář: Připomínky k „Administrativnímu centru vč. nové radnice“

 1. Pavel Jeřábek napsal:

  Nové administrativní centrum – poznámky k záměru:

  1. Zvážit, zda projekt zcela v této lokalitě nezastavit, a znovu zvážit, zda v Mníšku není vhodnější lokalita.

  Například:
  a) Předzámčí v hranicích původních hospodářských objektů s tím, že část by mohla být později dostavěna i jako startovací bydlení.
  b) Současný úřad s dostavbou zbouraného domku před dnešní radnicí v místech, kde je parčík (p.č. 321 k.ú. MpB). Tím by radnice v tomto místě získala další potřebný prostor
  c) Prostor na pozemku města mezi základní školou a D4 (cca 0,4 ha)
  d) Jiný pozemek

  2. Projekt ve svém rozsahu v místě působí nabubřele, objemně, z mého pohledu tak velká zástavba v podzámčí, v místech cenného pohledu na zámek ze Skalecké a Lhotecké ulice je nepřiměřená.

  3. Z projektu vychází, že bude odstraněna značná část lipové aleje, která lemuje Skaleckou ulici. Z mého pohledu je to nepřijatelná zásah do významného vegetačního prvku veřejné a i krajinotvorné zeleně Mníšku pod Brdy

  Z popisu a prezentace projektu je zřejmé, že se jedná o pilotní projekt, který by měl sloužit i k sledování efektivnosti navržených technologií pro další vyhodnocení.
  ➢ Je třeba zvážit, zda technologie se po ukončení sledování projektu nestanou zatížením města – například jejich likvidace, obnova apod. – zařadit do zpracování a vyhodnocení projektu
  ➢ Rozporovat nové technologie nedokáži, je smysluplné se na ně zaměřit, ale v současné době by neměly zatížit rozpočet města, zejména pokud se jedná o pilotní projekt
  ➢ Pro využití odpadní vyčištěné vody z objektu lze využít i okolní pozemky, v případě, že například skleník na střeše objektu či svislé vegetační stěny nebude možné realizovat.
  ➢ Pro vegetační pokryv střech bych raději volil formu založení stepí Podbrdska, než argo využití.

  Vlastní radnice:
  ➢ Proti vítěznému projektu z nákresů je patrné, že objekt je větší
  ➢ Pokud se snažíme zajistit vegetační střechy, měli bychom i zmenšit zpevněné plochy náměstí. Využít více pochůzí a pojezdové trávníky apod.
  ➢ Do projektu radnice zařadit sdílené kanceláře

  Komunitní sál:
  ➢ Ne – v současné době by to byl druhý Pavilon. Město by se mělo zaměřit po
  vyhodnocení potřeb mikroregionu na potřebu plnohodnotného kulturního objektu.
  ➢ Ve své podstatě, prosklený objekt je v rozporu s potřebami různých kroužků, dělících
  stěn, skladů pro kroužky, uložení vlastního mobiliáře sálu pro případy, kdy bude
  vhodné, aby byl celý bez vybavení apod.

  HUB objekt:
  ➢ Zvážit, zda objekt nezvětšit na plnohodnotné kulturní centrum mikroregionu
  ➢ Zvážit návrh objekt využít jako základní školu, například jen pro I. stupeň.

  Věž:
  ➢ Přestože v ní má být uložena část technologií, osvětové materiály atd., tak ne, je zde
  pocitově cizím prvkem.

  Závěrem:
  Přestože jsem jako minulý zastupitel souhlasil s výstavbou úřadu v této lokalitě, k samotným projektům, které byly zařazeny do hlasování jsem měl řadu připomínek, jako stavba na zavážce, v nivě, sloup, atd.

  Po otevření diskuse k tomuto projektu, kdy se probudila i dosud mlčící veřejnost si znovu kladu otázku, zda tato lokality je pro nový úřad vhodná, zda není vhodné, vše znovu zvážit a zkusit vyhodnotit pozitiva a negativa jiných lokalit.

  Projekt předpokládá etapizaci. Zásadní otázkou je, zda vše neskončí jen u radnice a později na přestavbě MKS, protože město má omezené prostředky a po uvolnění současné radnice bude muset buď ji prodat a nebo investovat desítky milionů do opravy. Takže lze předpokládat, pokud na další etapy nebudou dotace v rovině téměř 100%, že celý projekt nebude ani po desetiletí dokončen.

  Osobně, pokud se na Oboře bude úřad stavět, jsem jen pro vlastní úřad s moderními
  technologiemi, zázemím pro sdílené kanceláře a zázemí pro kroužky apod., na doby pozdější rekonstrukce současného MKS. Odmítám komunitní centrum v lokalitě, kde je navrženo, považuji ho v tomto místě za nevhodné. A i je pro mě zatím rozporuplné, jak ho využívat při zachování idey průhledu přes budovu k zámku a zpět.

  Pavel Jeřábek

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *