Krizové opatření Vlády ČR k zajištění poskytování zdravotních služeb

Vláda České republiky svým Usnesením

ze dne 12. října 2020

k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb
a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání
nouzového stavu
v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru, označovaného jako SARS CoV-2 rozhodla:

Ukládá

 1. k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb pracovní
  povinnost žákům a studentům

  a) čtvrtého a pátého ročníku prezenční formy studijního programu všeobecné lékařství
  na lékařských fakultách veřejných vysokých škol,
  b) pátého ročníku prezenční formy studijního programu zubní lékařství na veřejné
  vysoké škole,
  c) pátého ročníku prezenční formy studijního programu farmacie na veřejné vysoké
  škole,
  d) posledních ročníků denní nebo prezenční formy bakalářských a pětiletých
  magisterských studijních programů na vysoké škole nebo oborů vzdělání na vyšší
  odborné škole nebo střední zdravotnické škole připravujícím se na nelékařské
  zdravotnické povolání
  , a bakalářského nebo pětiletého magisterského programu
  jednooborové psychologie,
  e) všech ročníků prezenční formy zdravotnických magisterských studijních programů
  navazujících na zdravotnický bakalářský program a magisterského programu
  jednooborové psychologie navazujícího na bakalářský program,
 2. všem
   orgánům ochrany veřejného zdraví,
   poskytovatelům zdravotnické záchranné služby,
   poskytovatelům zdravotních služeb a
   poskytovatelům sociálních služeb v zařízení domovů pro osoby se zdravotním
  postižením, domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem
  odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě
  využívat na svém území pracovní povinnost osob uvedených v bodu 1 a informovat Ministerstvo zdravotnictví o přijatých opatřeních v tomto směru,
 3. hejtmanům a primátorovi hlavního města Prahy vydávat a doručovat příkazy k výkonu
  pracovní povinnosti podle tohoto usnesení pro konkrétní osoby uvedené v bodu 1, a to
  na základě konkrétního požadavku osob uvedených v bodu 4,
 4. vysokým, vyšším odborným a středním zdravotnickým školám zajišťujícím výuku žáků a studentů podle bodu 1 sestavit seznamy žáků a studentů podle bodu 1 a tyto zaslat, a
  to do 1 dne a při změně vždy nejpozději následujícího dne, místně příslušnému
  hejtmanovi nebo primátorovi hlavního města Prahy,
 5. osobám podle bodu 4 zajistit do 30 dnů od skončení výkonu pracovní povinnosti vydání potvrzení konkrétní osobě o výkonu pracovní povinnosti a o skutečné době, po kterou u něho byla přikázaná pracovní povinnost konkrétní osobou.

zdroj: Vláda ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR

Mgr. Eduard Navara

Příspěvek byl publikován v rubrice Blog, Korona-virus. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *