Povinnost nosit roušky od 13.10.2020 do odvolání

Ministerstvo zdravotnictví

ruší Mimořádné opatření MZ ČR ze dne 17. září 2020 a

nařizuje od 13. října 2020 od 0.00 hod. do odvolání

k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19, způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2, toto mimořádné opatření:

 1. Všem osobám zákaz pohybu bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa)
  1. ve všech vnitřních prostorech staveb
  2. v prostředcích veřejné dopravy
  3. na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy

 1. Toto nařízení má mnoho výjimek:
  1. děti do dvou let
  2. děti, pedagogické pracovníky v MŠ a děti a osoby o ně pečující v dětské skupině
  3. žáky a pedagogické pracovníky 1. stupně ZŠ v budovách škol mimo společné prostory
  4. žáky, studenty a pedagogické pracovníky podle zákona o vysokých školách v rámci aktivity, která neumožňuje nošení ochranného prostředku (tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje)
  5. internáty a domovy mládeže – zaměstnanci a ubytované děti, žáci nebo studenti
  6. školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školy zřízené při nich a střediska výchovné péče při poskytování služeb internátní formou
  7. školy zřízené Ministerstvem spravedlnosti
  8. žáky, studenty a pedagogické pracovníky ve škole zřízené dle §16 odst. 9 školského zákona
  9. zaměstnance a děti v zařízeních vyžadující okamžitou pomoc
  10. osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu
  11. pacientu, jsou-li hospitalizovaní
  12. zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou
  13. uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb
  14. další případy zřetele hodné
  15. zaměstnance a osoby v obdobném postavení včetně ústavních činitelů po dobu, kdy vykonávají práci na jednom místě (dodržet vzdálenost 2 metry)
  16. osoby řídící vozidlo veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícími
  17. soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky civilních, správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědky, znalce, tlumočníky a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního řízení
  18. osoby při provádění autorského díla
  19. moderátory, redaktory
  20. osoby, které vykonávají práci zařazenou rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví
  21. zákazníky provozoven stravovacích služeb v době konzumace potravin
  22. osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou při konzumaci potravin a nápojů
  23. snoubence v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné
  24. osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů
  25. sportovce nebo cvičící osoby v době tréninku
  26. osoby v prostorech vnitřních umělých koupališť

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

Mgr. Eduard Navara

Příspěvek byl publikován v rubrice Blog, Korona-virus. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *