Zákaz hromadných akcí

Toto už zde jednou ve zkrácené podobě proběhlo. Nyní je to podložené a zcela konkrétní.

Vláda České republiky svým Usnesením ze dne 12.10.2020

ruší Usnesení ze dne 8. 10. 2020, a to s účinností od 14. 10. 2020 a

s účinností od 14. 10. 2020 od 0:00 hod. do 3. 11. 2020 do 23:59 hod.

v návaznosti na vyhlášený nouzový stav, rozhodla o přijetí krizových opatření:


Zakazuje:

 1. hromadné akce konané v počtu vyšším než 6 osob, a to s výjimkou:
   zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
   osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,
   osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto
  činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob, přičemž osoby účastnící se hromadné akce udržují odstup od osob, které nejsou účastníky této hromadné akce, alespoň 2 metry;
  s tím, že:
  a) zákaz podle tohoto bodu se vztahuje i na bohoslužby,
  slavnosti, taneční akce, spolkové akce, sportovní akce, přehlídky a ochutnávky,
  b) zákaz podle tohoto bodu se nevztahuje na schůze, zasedání a podobné akce
  ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejnoprávních osob nebo osob zřízených zákonem, které se konají na základě zákona, a politických stran a hnutí, a to s účastí veřejnosti nepřevyšující 100 osob
  (rozestup 2 metry), a shromáždění podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, za podmínek podle
  bodu II/6,
  c) zákaz podle tohoto bodu se nevztahuje na účast na svatbě, prohlášení osob o tom,
  že spolu vstupují do registrovaného partnerství, pohřbu a následné oslavě, resp.
  smuteční hostině
  .
 2. pobývat na veřejně přístupných místech ve skupinách, které zahrnují více než 6 osob,
  pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech,
 3. dále:
  koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně
  cirkusů a varieté
  ,
  společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou
  mateřských škol
  ,
  poutě a podobné tradiční akce,
  kongresy a jiné vzdělávací akce,
  veletrhy,
  provoz heren a kasin,
  provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb a vnitřních
  prostor venkovních sportovišť, posiloven a fitness center, s výjimkou tělocviku
  na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách a v mateřských
  školách,
  provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro
  kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných
  jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem
  zdravotních služeb,
  návštěvy a prohlídky zoologických zahrad,
  návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií,
  provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let
  jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování;
  Omezuje
 4. provoz provozovny stravovacích služeb tak, že jejich provozovatelé musí dodržovat
  následující pravidla:
  a) zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, hospody a bary), s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost
  (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb
  a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních), a provozoven v ubytovacích
  zařízeních za podmínky, že poskytují stravování pouze ubytovaným osobám.; tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny) s tím, že prodej zákazníkům v místě provozovny (např. výdejové okénko) je zakázán v čase
  mezi 20:00 hod. a 06:00 hod.,
  b) zákazníci jsou usazeni tak, že mezi nimi je odstup alespoň 1,5 metru, s výjimkou
  zákazníků sedících u jednoho stolu,
  c) u jednoho stolu sedí nejvýše 4 zákazníci, s výjimkou členů domácnosti; jedná-li se
  o dlouhý stůl, lze u něj usadit více zákazníků tak, že mezi skupinami nejvýše 4
  zákazníků, s výjimkou členů domácnosti, je rozestup alespoň 2 metry,
  d) v případě prodeje z provozovny stravovacích služeb mimo její vnitřní prostory
  (např. výdejové okénko) jsou osoby, které v bezprostředním okolí provozovny
  konzumují potraviny a pokrmy včetně nápojů zde zakoupených (s výjimkou
  alkoholických nápojů, jejichž pití je na veřejně přístupných místech zakázáno),
  povinny dodržovat rozestupy od jiných osob alespoň 2 metry, nejde-li o členy
  domácnosti,
  e) provozovatel nepřipustí ve vnitřních prostorech provozovny více zákazníků, než je ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky; provozovatel je
  povinen písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro zákazníky,
  f) zákaz produkce živé hudby a tance,
  g) nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost,
 5. provoz hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti,
 6. s účinností ode dne 19. října 2020 od 00:00 hod. účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, pohřbu a následné oslavě, resp. smuteční hostině, konaných nejpozději následujícího dne, tak, že účast na každé z těchto
  akcí není vyšší než 30 osob; pro účel oslavy podle tohoto bodu se zakazuje přítomnost
  veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb pouze v čase mezi 00:00 hod. a 06:00
  hod.,
 7. činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 tak, že:
  a) použití míst určených k odpočinku (židle, křesla, lavice apod.) je omezeno tak, aby
  nebyla místy shromažďování osob,
  b) nebude poskytována možnost bezdrátového připojení se na Internet pro veřejnost,
  c) provozovatel zajistí alespoň 1 osobu, která dohlíží na dodržování následujících
  pravidel a působí na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali,
  d) následující pokyny pro zákazníky jsou sdělovány zákazníkům a dalším osobám
  zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem apod.,
  e) provozovatel zajistí viditelné označení pokynu k dodržování rozestupu 2 metrů mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou
  infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných
  provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor apod.),
  f) je zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat,
  např. vstupy z podzemních garáží, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory,
  záchody apod.,
 8. svobodu pohybu a pobytu tak, že lze vstupovat do nákupních center, do prodejen
  a provozoven služeb, s výjimkou provozoven stravovacích služeb, a pobývat v nich
  nejvýše ve skupinách po 2 osobách a tak, že mezi skupinami je rozestup alespoň
  2 metry; toto omezení se nevztahuje na osoby mladší 15 let doprovázející zletilou osobu
  ze společné domácnosti,
 9. právo pokojně se shromažďovat tak, že shromáždění se může účastnit celkem nejvýše
  500 účastníků
  , a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů
  mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry, přičemž každý účastník je povinen mít
  ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének;

zdroj: Vláda ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR

Mgr. Eduard Navara

Příspěvek byl publikován v rubrice Blog, Korona-virus. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *