Omezení obchodu a služeb od 22.10.2020 od 6:00 hodin

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky rozhodla o přijetí těchto krizových opatření:


Vláda s účinností ode dne 22. října 2020 od 06:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.


I. zakazuje

 1. maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách, s výjimkou:
   prodejen potravin,
   prodejen pohonných hmot,
   prodejen paliv,
   prodejen hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
   lékáren, výdejen a prodejen zdravotnických prostředků,
   prodejen malých domácích zvířat,
   prodejen krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
   prodejen brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
   prodejen novin a časopisů,
   prodejen tabákových výrobků,
   prádelen a čistíren,
   provozoven servisu a oprav silničních vozidel,
   provozoven poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,
   prodejen náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,
   provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany,
   prodejen zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
   pokladen prodeje jízdenek,
   květinářství,
   provozoven pro sjednání provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví,
   prodejen textilního materiálu a textilní galanterie,
   provozoven servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
   provozoven realitního zprostředkování a činnosti účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
   zámečnictví a provozoven servisu dalších výrobků pro domácnost,
   provozoven oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost,
   provozoven pohřební služby, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren,
   myček automobilů,
   prodejen domácích potřeb a železářství,
   provozoven sběru a výkupu surovin a kompostáren,
  přičemž uvedené zboží a služby se převážně prodávají nebo nabízejí v dané provozovně; tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona; dále se tento zákaz nevztahuje na prodej potravin v provozovnách, pro které prodej potravin sice nepředstavuje převážnou část činností dané provozovny, avšak část provozovny, ve které se prodávají potraviny, je oddělena od ostatních částí provozovny,
 2. přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, hospody a bary), s výjimkou v provozovnách, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních), a provozovnách v ubytovacích zařízeních za podmínky, že poskytují stravování pouze ubytovaným osobám, a to pouze v čase mezi 06:00 hod. a 20:00 hod.; tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb (např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou) s tím, že prodej zákazníkům v místě provozovny (např. výdejové okénko) je zakázán v čase mezi 20:00 hod. a 06:00 hod.,
 3. prodej v místě provozovny stravovacích služeb umístěné v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2,
 4. dále:
  koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně cirkusů a varieté,
  společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště, a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti, s výjimkou mateřských škol,
  poutě a podobné tradiční akce,
  kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě,
  veletrhy,
  provoz heren a kasin,
  provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center, s výjimkou tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách a v mateřských školách,
  provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb,
  návštěvy a prohlídky zoologických zahrad a botanických zahrad,
  návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií,
  provozování zařízení nebo poskytování služeb osobám ve věku 6 až 18 let zaměřených na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zájmová, výchovná, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování,
 5. poskytování ubytovacích služeb, s výjimkou poskytování ubytovacích služeb:
   osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
   osobám, kterým byla nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona,
   cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením na území České republiky,
   osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,
   osobám, jejichž ubytování bylo sjednáno státem, územním samosprávným celkem nebo jimi zřízenými nebo založenými subjekty za účelem uvolnění kapacit poskytovatelů zdravotních služeb nebo poskytovatelů sociálních služeb nebo pro zajištění ubytování osob bez domova,
   osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto usnesení vlády,
 6. pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech;
  II. omezuje
 7. provoz provozovny stravovacích služeb,
 8. provoz hudebních, tanečních, herních a podobných společenských klubů a diskoték tak, že se v nich zakazuje přítomnost veřejnosti,
 9. činnost nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2 tak, že:

  III. nařizuje, aby v provozovnách podle bodu I/1 tohoto usnesení, jejichž provoz není zakázán, provozovatel dodržoval následující pravidla:
  aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 2 metry,
  zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 2 metry),
  umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
  zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory v provozovně.

zdroj: Vláda ČR

Mgr. Eduard Navara

Příspěvek byl publikován v rubrice Blog, Korona-virus. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *