Zajištění chodu orgánů veřejné moci

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky rozhodla o přijetí těchto krizových opatření:


s účinností ode dne 22. října 2020 od 06:00 hod.

do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.
I. ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby v rámci všech svých pracovišť zahájily omezený provoz, spočívající v:

 1. omezení práce a státní služby zejména na ty agendy, jejichž výkon musí být bezpodmínečně kontinuálně zajišťován, a to zejména k zajištění chodu veřejné správy a služeb veřejné správy v nezbytně nutném rozsahu a plnění úkolů vlády České republiky směřujících k dosažení cílů nouzového stavu,
 2. omezení osobního kontaktu zaměstnanců s adresáty veřejné správy (s žadateli, s jinými účastníky správních řízení) a dalšími externími osobami (dále jen „klienti/veřejnost“) na nezbytně nutnou úroveň:
  a) upřednostňováním písemného, elektronického či telefonického kontaktu,
  b) příjmem veškerých dokumentů pouze prostřednictvím pracoviště podatelny,
  c) dochází-li ke kontaktům se zaměstnanci jiných orgánů a institucí, přijetím opatření omezujících přímý kontakt,
  d) výše uvedená opatření se přiměřeně použijí i pro vnitřní styk zaměstnanců v rámci orgánu,
 3. omezení rozsahu úředních hodin orgánů na 2 dny v týdnu v rozsahu 5 hodin v daném dni,
 4. zajišťování chodu jednotlivých útvarů orgánu vždy nejnižším možným počtem
  zaměstnanců přítomných na pracovišti,
 5. zajištění činnosti orgánu tak, aby případné karanténní opatření vůči části zaměstnanců
  neohrozilo akceschopnost orgánu

zdroj: Vláda ČR

Mgr. Eduard Navara

Příspěvek byl publikován v rubrice Blog, Korona-virus. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *