Zákaz volného pohybu osob od 22.10.2020 od 6:00 hod.

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

V návaznosti na ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky rozhodla o přijetí těchto krizových opatření:


S účinností ode dne 22. října 2020 od 06:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.


I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:

 1. cest do zaměstnání
 2. nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
 3. cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb,
 4. cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,
 5. cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,
 6. výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění
  a) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
  b) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,
  c) individuální duchovní péče a služby,
  d) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
  e) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
  f) veterinární péče,
 7. cest za účelem pobytu v přírodě nebo parcích a pobytu tam a cest do vlastních rekreačních objektů a pobytu v nich,
 8. cest za účelem vycestování z České republiky,
 9. účasti na svatbě a pohřbu, v počtu ne vyšším než 10 osob, a návštěvy hřbitova,
 10. cest zpět do místa svého bydliště;
  II. nařizuje
 11. omezit pohyb na veřejně přístupných místech
 12. omezit kontakty s jinými osobami,
 13. pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu 2 osob, s výjimkou
   členů domácnosti,
   zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
   osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,
   osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob,
   dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních,
  a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je možné;
  III. omezuje právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, tak, že shromáždění se může účastnit celkem nejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry, přičemž každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének;
  IV. doporučuje
 14. zaměstnavatelům
  a) využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště,
  b) podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě,
  c) omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele,
 15. zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2 metry (např. při nákupu),
 16. využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,
 17. osobám zajišťujícím služby podle bodu I/7 tohoto usnesení omezit přímý kontakt se zákazníky.

zdroj: Vláda ČR

Mgr. Eduard Navara

Příspěvek byl publikován v rubrice Blog, Korona-virus. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *