Omezení maloobchodu od 28.10. od 0:00 hod.

Svým Usnesením č. 1103 Vláda České republiky s účinností ode dne 28. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.

zakázala maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách. Existuje řada výjimek. Proto i nadále zůstávají otevřené:

 prodejny potravin,
 prodejny pohonných hmot,
 prodejny paliv,
 prodejny hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
 lékárny, výdejny a prodejny zdravotnických prostředků,
 prodejny malých domácích zvířat,
 prodejny krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
 prodejny brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
 prodejny novin a časopisů,
 prodejny tabákových výrobků,
 prádelny a čistírny,
 provozovny servisu a oprav silničních vozidel,
 provozovny poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,
 prodejny náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,
 provozovny umožňujících vyzvednutí zboží a zásilky zakoupených distančním způsobem,
 prodejny zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
 pokladny prodeje jízdenek,
 květinářství,
 provozovny pro sjednání provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví,
 prodejny textilního materiálu a textilní galanterie,
 provozovny servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
 provozovny realitního zprostředkování a činnosti účetních poradců, vedení účetnictví,
vedení daňové evidence,
 zámečnictví a provozovny servisu dalších výrobků pro domácnost,
 provozovny oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost,
 provozovny pohřební služby, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování
lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren,
 myček automobilů,
 prodejny domácích potřeb a železářství, přičemž za domácí potřeby se nepovažují
nábytek, koberce a jiné podlahové krytiny,
 provozovny sběru a výkupu surovin a kompostáren, přičemž uvedené zboží a služby se převážně prodávají nebo nabízejí v dané provozovně; tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona; dále se tento zákaz nevztahuje na prodej potravin v provozovnách, pro které prodej potravin sice nepředstavuje převážnou část činností
dané provozovny, avšak část provozovny, ve které se prodávají potraviny, je oddělena od ostatních částí provozovny,

Zakázaná je také přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb (např. restaurace, hospody a bary), a provozovnách v ubytovacích zařízeních za podmínky, že
poskytují stravování pouze ubytovaným osobám, a to pouze v čase mezi 06:00 hod.
a 20:00 hod.
; tento zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb
(např. provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou)
s tím, že prodej zákazníkům v místě provozovny (např. výdejové okénko) je zakázán v
čase mezi 20:00 hod. a 06:00 hod.,

Zákaz se vztahuje také na prodej v místě provozovny stravovacích služeb umístěné v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5 000 m2,

dále
 koncerty a jiná hudební, divadelní, filmová a jiná umělecká představení včetně
cirkusů a varieté,
 společný zpěv více než 5 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště,
a to i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti, s výjimkou
mateřských škol,
 poutě a podobné tradiční akce,
 kongresy, vzdělávací akce a zkoušky v prezenční formě,
 veletrhy,
 provoz heren, kasin a sázkových kanceláří,
 provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště,
kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) a vnitřních
prostor venkovních sportovišť, tanečních studií, posiloven a fitness center, s výjimkou
tělocviku na prvním stupni základního vzdělávání v základních školách a v mateřských školách,
 provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén
pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných
jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb,
 návštěvy a prohlídky zoologických zahrad a botanických zahrad,
 návštěvy a prohlídky muzeí, galerií, výstavních prostor, hradů, zámků a obdobných
historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií,

Zákaz se též vztahuje na poskytování ubytovacích služeb, s výjimkou poskytování ubytovacích služeb:
 osobám za účelem výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
 osobám, kterým byla nařízena pracovní povinnost podle krizového zákona,
 cizincům do doby opuštění území České republiky a cizincům s pracovním povolením
na území České republiky,
 osobám, kterým byla nařízena izolace nebo karanténa,
 osobám, jejichž ubytování bylo sjednáno státem, územním samosprávným celkem
nebo jimi zřízenými nebo založenými subjekty za účelem uvolnění kapacit
poskytovatelů zdravotních služeb nebo poskytovatelů sociálních služeb nebo
pro zajištění ubytování osob bez domova,
 osobám za účelem dokončení ubytování zahájeného před účinností tohoto usnesení
vlády,

Je zakázáno pití alkoholických nápojů na veřejně přístupných místech.

Zákaz se vztahuje na prodej na tržištích, v tržnicích a v mobilních provozovnách (prodej ve stáncích, v pojízdných prodejnách a prodej z jiných mobilních zařízení), pochůzkový a podomní prodej; zákaz se nevztahuje na pojízdné prodejny zajišťující prodej potravin
a drogistického zboží v obcích, kde není možno toto zboží zakoupit v jiné provozovně;
zákaz se dále nevztahuje na prodej ovoce a zeleniny (v čerstvém či zpracovaném stavu),
mléka a výrobků z mléka, masa a výrobků z masa, vajec, pekařských a cukrářských
výrobků, medu a výrobků z medu, vyrobených na území České republiky (dále jen
„farmářské trhy“),

Zákaz je omezen pro maloobchodní prodej a prodej a poskytování služeb v provozovnách v neděli po celý den a v pondělí až v sobotu v čase mezi 20:00 hod. až 04:59 hod. s tím, že tento zákaz se nevztahuje na činnosti, které nejsou živností podle živnostenského zákona,
a na provozování
a) čerpacích stanic s palivy a mazivy,
b) lékáren,
c) prodejen v místech zvýšené koncentrace cestujících na letištích, železničních
stanicích a autobusových nádražích
,
d) prodejen ve zdravotnických zařízeních,


Bylo zrušeno usnesení vlády ze dne 21. října 2020 č. 1079, vyhlášené pod č. 425/2020 Sb.

zdroj: Vláda ČR

Mgr. Eduard Navara

Příspěvek byl publikován v rubrice Blog, Korona-virus. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *