Omezení volného pohybu od 28.10. od 0:00 hod.

Vláda České republiky s účinností ode dne 28. října 2020 od 00:00 hod. do dne 3. listopadu 2020 do 23:59 hod.


I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 21:00 hod. do 04:59 hod. s výjimkou:

 1. cest do zaměstnání,
 2. výkonu povolání,
 3. výkonu činností sloužících k zajištění
  a) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
  b) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče,
  c) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
  d) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
 4. neodkladných cest,
 5. venčení psů do 500 metrů od místa bydliště,cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,

II. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky v době od 05:00 hod. do 20:59 hod. s výjimkou:

 1. cest do zaměstnání,
 2. nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
 3. cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb,
 4. dobrovolnictví, sousedská výpomoc,
 5. cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb,
 6. cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí,
 7. výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění
  a) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,
  b) ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické
  činnosti,
  c) individuální duchovní péče a služby,
  d) veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury,
  e) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,
  f) veterinární péče,
 8. cest za účelem pobytu v přírodě,
 9. cest do vlastních rekreačních objektů,
 10. cest za účelem vycestování z České republiky,
 11. účasti na svatbě a pohřbu, v počtu ne vyšším než 10 osob,
 12. cest zpět do místa svého bydliště;

III. nařizuje

 1. omezit pohyb na veřejně přístupných místech na dobu nezbytně nutnou,
 2. omezit kontakty s jinými osobami,
 3. pobývat na veřejně přístupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou
   členů domácnosti,
   zaměstnanců vykonávajících práci pro stejného zaměstnavatele,
   osob společně vykonávajících podnikatelskou nebo jinou obdobnou činnost,
   osob, které společně konají činnost, ke které jsou povinny podle zákona, a je tuto
  činnost nezbytné konat ve vyšším počtu osob,
   dětí, žáků a studentů při poskytování vzdělávání ve školách či školských zařízeních,
  a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně 2 metry, pokud to je
  možné,
 4. zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem
  k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště;

IV. omezuje

právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu
shromažďovacím, tak, že shromáždění se může účastnit celkem nejvýše 100 účastníků, a to ve skupinách po nejvýše 20 účastnících a při zachování rozestupů mezi skupinami účastníků alespoň 2 metry, přičemž každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének;

V. doporučuje

 1. zaměstnavatelům
  a) podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené
  v kolektivní smlouvě,
  b) omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele,
 2. zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně
  2 metry
  (např. při nákupu),
 3. využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,

Zrušuje usnesení vlády ze dne 21. října 2020 č. 1078, vyhlášené pod č. 424/2020 Sb.

zdroj: Vláda ČR

Mgr. Eduard Navara

Příspěvek byl publikován v rubrice Blog, Korona-virus. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *