Co v současné době hýbe Mníškem pod Brdy …

Blíží se konec roku. Ať je situace jakákoliv, každou obcí napříč celou republikou hýbe jeden strašák, který se jmenuje ROZPOČET na příští rok. Otázkou je, jak se v současné situaci k tomuto problému postavit.

Východiska jsou dvě a obě mají své opodstatnění. První je sestavit a schválit rozpočet zastupitelstvem ještě do konce roku. Není to práce jednoduchá, je to hektické a vzhledem k objemu očekávaných finančních prostředků velmi náročné pro všechny zúčastněné.

Druhá varianta je jít do tzv. rozpočtového provizoria, ponechat si trochu času a rozpočet dopracovat a schválit ho zastupitelstvem v lednu či únoru.

Ani jedna z těchto situací by nebyla v našem městě poprvé. Obě jsme již v minulosti zažili. V současné době je to spíše otázka osobního názoru, k jaké variantě se přiklonit. Je třeba zdůraznit, že každá obec, či kraj pracují s tzv. strategickým plánem. Ten náš je vypracovaný na 10 let. K čemu slouží? K tomu, abychom věděli, co nás trápí více, co méně. Co je prioritou větší, co menší. Na co se máme zaměřit dříve, na co později a kde si hlídat třeba dotační tituly, které mohou výrazně některé investice urychlit a realizovat je.

Na tento strategický plán navazuje tzv. akční plán, který se aktualizuje každý rok a z něho se vychází při tvorbě rozpočtu. Každý odbor si dá požadavky a buď je mu vyhověno, nebo se škrtá. Garantem pro tvorbu akčního plánu by měla být Komise pro strategické plánování a majetek města. Jakou činnost vyvíjí se můžete podívat zde: https://www.mnisek.cz/mesto/samosprava/vybory-a-komise/

Na rok 2021 Ministerstvo financí ČR předpokládá, že v rámci rozpočtového určení daní se do rozpočtu našeho města dostane z rozpočtu státu 85 507 000,- Kč. Je to hodně nebo málo? Pravda je, že je to o něco více, než v loňském roce. Ale požadavky jsou o mnoho vyšší než příjmy. A to jak na mandatorní výdaje, chod města, investice, či opravy. Čemu tedy dát přednost?

Před několika dny schválila rada města harmonogram, jak se bude postupovat při tvorbě rozpočtu našeho města. Teď v pondělí budou jednat na pracovním zasedání zastupitelé. Zhruba po týdnu se k rozpočtu vrátí rada města a finanční výbor. Před koncem měsíce by měl být návrh rozpočtu vyvěšen na úřední desce a vy, občané, se dovědět, co se plánuje. Do konce roku by rozpočet našeho města mělo schválit zastupitelstvo.

Tím bychom se vyhnuli druhé variantě, která je rozpočtové provizorium a nemuseli se již k samotné tvorbě rozpočtu vracet.

Mníšečtí Patrioti jsou zastáncem názoru, že rozpočet by měl být hotový a schválený do konce tohoto roku, aby od 1. ledna 2021 platil. Děláme proto vše, a to jak na finančním odboru MěÚ, tak ve finančním výboru zastupitelstva města.

Za Mníšecké Patrioty

Mgr. Eduard Navara

Příspěvek byl publikován v rubrice Blog. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *