Archiv autora: Mníšečtí Patrioti

Redakční rada má plán, s kým budou rozhovory ve Zpravodaji městečka pod Skalkou

Na svém „jubilejním“ desátém zasedání hodnotila RR letní dvojčíslo Zpravodaje, a to včetně inzerátů. Byl vznesen návrh, aby se od příštího čísla objevovala pravidelná rubrika o činnosti městské policie a hasičů. Na závěr byl stanoven plán rozhovorů na 2. pololetí … Celý příspěvek

Rubriky: Blog, Redakční rada Zpravodaje | Napsat komentář

Finanční výbor vyvíjí činnost v souladu s celostátní ekonomikou

Finanční výbor je též podřízen Zastupitelstvu města. Jeho stěžejní prací je posuzovat, vyhodnocovat a doporučovat ZM ke schválení předložené materiály, které se týkají financí města, a to zejména rozpočtových opatření. V současné době Finanční výbor spolu s Finančním odborem MěÚ … Celý příspěvek

Rubriky: Blog, Finanční výbor | Napsat komentář

Kontrolní výbor a jeho činnost

Kontrolní výbor se ze zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) zabývá zejména kontrolou Usneseních RM a ZM, zda jsou v souladu s legislativou. Dalším jeho úkolem je plnit úkoly uložené mu Zastupitelstvem města, neboť to je orgán, kterému se … Celý příspěvek

Rubriky: Blog, Kontrolní výbor | komentáře 2

Komise pro sociální oblast a rodinnou politiku

Komise se zpožděním zveřejnila své zápisy z jednáních, které v přílohách přinášíme. Na svém pátém jednání se komise zabývala žádostí o příspěvek. Na svém šestém jednání komise jednala o poskytnutí zahrádky, jednorázovém příspěvku, žádosti o byt a opětovné žádosti o … Celý příspěvek

Rubriky: Blog, Komise pro sociální oblast a rodinnou politiku | Napsat komentář

Redakční rada Zpravodaje městečka pod Skalkou

Redakční rada Zpravodaje městečka pod Skalkou – komise Rady města, je jednou z mála, která se schází pravidelně a vyvíjí svou činnost. Po 3 měsících byly zhodnoceny Radniční listy, které vycházely v době nouzového stavu velmi kladně. Nyní se Zpravodaj … Celý příspěvek

Rubriky: Blog, Redakční rada Zpravodaje | Napsat komentář

Scházet se může 500 lidí, odsouhlasila vláda

Dne 1. 6. 2020 projednala Vláda ČR Mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví ČR Nejprve bylo zrušeno mimořádné opatření ze dne 9. dubna 2020, a to s účinností ode dne 8. června 2020. Tímto Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 9. dubna … Celý příspěvek

Rubriky: Blog, Korona-virus | Napsat komentář

Finanční výbor

Finanční výbor se 11. března 2020 sešel se zástupkyněmi Základní školy Komenského 420, kde proběhla diskuse o procesu rozpočtu školy, zveřejňování informací a procesu schvalování rozpočtů ZŠ včetně jeho změn. Dne 20. května 2020 se sešel FV v novém složení. … Celý příspěvek

Rubriky: Blog, Finanční výbor | Napsat komentář

Zasedání Zastupitelstva města 27. 5. 2020

Ve středu 27. května 2020 se ve velkém sálu Pavilonu uskuteční od 18:00 zasedání Zastupitelstva města Mníšek pod Brdy. program jednání je následující: Schválení programu Veřejná schůze Prezentace výsledků Doplnění sanačního průzkumu, vyhodnocení rizik a návrh konceptu sanace – Mníšek … Celý příspěvek

Rubriky: Blog | Napsat komentář

Redakční rada Zpravodaje městečka pod Skalkou

Redakční rada Zpravodaje městečka pod Skalkou pracuje konzistentně a schází se pravidelně. Stejně tomu tak bylo i v uplynulých měsících. V únoru bylo zejména zhodnoceno zimní dvojčíslo. Dále Redakční rada doporučila Radě města, aby opětovně vyzvala opozici k obsazení místa … Celý příspěvek

Rubriky: Blog, Redakční rada Zpravodaje | Napsat komentář

Nezhorší-li se epidemiologická situace, otevřou se …

V pondělí 25. května se otevřou: koupaliště, vnitřní prostory restaurací, vnitřní prostory hradů a zámků či zoologických zahrad. Nově také bude možné pořádat akce do 300 osob, při sezení v hospodách nebude nutné mít nasazenou roušku. Podmínky dalšího uvolnění představil … Celý příspěvek

Rubriky: Blog, Korona-virus | Napsat komentář