Archiv rubriky: Finanční výbor

Finanční výbor podpořil rozpočtové opatření č. 2

Finanční výbor na svém jednání 11.3.2021 projednal několik rozpočtových opatřeních, které se vztahovaly k rozpočtu roku 2020 a také rozpočtu roku 2021. Významným bodem bylo rozpočtové opatření č. 2/2021, které zapojuje do rozpočtu velký objem finančních prostředků a město tak … Celý příspěvek

Rubriky: Blog, Finanční výbor | Napsat komentář

Finanční výbor

Finanční výbor na svém posledním loňském zasedání projednával rozpočet města na rok 2021 a doporučil ho ke schválení zastupitelstvu města, které tak 16. 12. 2020 učinilo.

Rubriky: Blog, Finanční výbor | Napsat komentář

Jak vznikal a co nám přináší rozpočet města na rok 2021?

Ve Zpravodaji městečka pod Skalkou č. 302-303, je zveřejněn článek Finančního výboru o rozpočtu našeho města na rok 2021. Článek zpracoval zástupce MNÍŠECKÝCH PATRIOTŮ.

Rubriky: Blog, Finanční výbor | Komentáře: 2

Schválené opravy a investice na rok 2021

Dne 16. prosince 2020 večer na svém veřejném zasedání schválilo Zastupitelstvo města předložený rozpočet s jednou úpravou. Touto úpravou je začlenění projektové dokumentace na budovu nové budovy městského úřadu ve výši 3 mil. Kč. Ostatní položky rozpočtu na rok 2021, … Celý příspěvek

Rubriky: Blog, Finanční výbor | Komentáře: 2

Finanční výbor ZM se sešel i nesešel …

Dne 22. 9. 2020 se přesně po třech měsících měl sejí Finanční výbor ZM, aby vzal na vědomí osm rozpočtových opatření a jedno doporučil ZM ke schválení či neschválení. Dále měl být ze strany MěÚ informován o propadu příjmů do … Celý příspěvek

Rubriky: Blog, Finanční výbor | Napsat komentář

Finanční výbor vyvíjí činnost v souladu s celostátní ekonomikou

Finanční výbor je též podřízen Zastupitelstvu města. Jeho stěžejní prací je posuzovat, vyhodnocovat a doporučovat ZM ke schválení předložené materiály, které se týkají financí města, a to zejména rozpočtových opatření. V současné době Finanční výbor spolu s Finančním odborem MěÚ … Celý příspěvek

Rubriky: Blog, Finanční výbor | Napsat komentář

Finanční výbor

Finanční výbor se 11. března 2020 sešel se zástupkyněmi Základní školy Komenského 420, kde proběhla diskuse o procesu rozpočtu školy, zveřejňování informací a procesu schvalování rozpočtů ZŠ včetně jeho změn. Dne 20. května 2020 se sešel FV v novém složení. … Celý příspěvek

Rubriky: Blog, Finanční výbor | Napsat komentář

Změna ve Finančním výboru

Dne 16. 3. 2020 byla do funkce vedoucí Odboru finančního MěÚ Mníšek pod Brdy uvedena paní Lenka Jeřábková, MBA. Do té doby byla členkou Finančního výboru. Současně tímto dnem na členství ve Finančním výboru rezignovala. Zastupitelstvo města na svém veřejném … Celý příspěvek

Rubriky: Blog, Finanční výbor | 1 komentář

Nová vedoucí Odboru finančního MěÚ Mníšek pod Brdy

Po třech kolech výběrových řízení byla na místo vedoucí Odboru finančního vybrána paní Lenka Jeřábková, MBA. Do funkce byla jmenována dne 16. 3. 2020. Jelikož byla do té doby členkou Finančního výboru a tyto dvě funkce jsou ze zákona neslučitelné, … Celý příspěvek

Rubriky: Blog, Finanční výbor | Komentáře: 2

Finanční výbor hledí do budoucnosti …

Finanční výbor se na svém 12. zasedání rozhlédl a zaměřil se na budoucnost financí města. Projednával jako prioritu střednědobý rozpočtový výhled, a to na roky 2020 – 2022. Zápis FV č. 12

Rubriky: Blog, Finanční výbor | Napsat komentář