Archiv rubriky: Finanční výbor

Finanční výbor

Finanční výbor se sešel před jednáním ZM. Projednával rozpočtová opatření, zejména přijaté dotace a kompenzační bonus. Část rozpočtového opatření č. 11/2021 odmítl Finanční výbor projednat, neboť mu bylo předloženo několik minut před jednáním. Podpořil však železniční dopravu, kterou chtěl Středočeský … Celý příspěvek

Rubriky: Blog, Finanční výbor | Napsat komentář

Práce poradních orgánů RM a ZM

Od naší poslední informace o práci poradních orgánů RM a ZM, vyvíjely poradní orgány tyto činnosti a nastaly následující změny: Komise pro vzdělávání v 21. století se sešla naposledy 16.2.2021. O tom jsme již informovali a od té doby nenastala … Celý příspěvek

Rubriky: Blog, Finanční výbor, Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality, Komise pro sociální oblast a rodinnou politiku, Komise pro Životní prostředí, Kontrolní výbor | Napsat komentář

Činnost Finančního výboru v 1. pololetí roku 2021

Zveřejňujeme příspěvek ze Zpravodaje městečka pod Skalkou č. 308/309 (červenec/srpen) o činnosti Finančního výboru v 1. pololetí roku 2021, který ve spolupráci s finančním odborem MěÚ Mníšek pod Brdy opět napsal MNÍŠECKÝ PATRIOT Mgr. Eduard Navara. Ing. Mgr. Zdenka Čermáková … Celý příspěvek

Rubriky: Blog, Finanční výbor | Napsat komentář

Kontakty na výbory zastupitelstva

MNÍŠEČTÍ PATRIOTI na několikátý pokus s odvoláním na GDPR a upozorněním, že výborům zastupitelstva jsou doručovány citlivé materiály (Finančnímu výboru ještě neschválené finanční prostředky, které ne/ovlivní rozpočet města a Kontrolnímu výboru zápisy z rady města a vyžádané dokumenty na základě … Celý příspěvek

Rubriky: Blog, Finanční výbor, Kontrolní výbor | Napsat komentář

Finanční výbor podpořil rozpočtové opatření č. 2

Finanční výbor na svém jednání 11.3.2021 projednal několik rozpočtových opatřeních, které se vztahovaly k rozpočtu roku 2020 a také rozpočtu roku 2021. Významným bodem bylo rozpočtové opatření č. 2/2021, které zapojuje do rozpočtu velký objem finančních prostředků a město tak … Celý příspěvek

Rubriky: Blog, Finanční výbor | Napsat komentář

Finanční výbor

Finanční výbor na svém posledním loňském zasedání projednával rozpočet města na rok 2021 a doporučil ho ke schválení zastupitelstvu města, které tak 16. 12. 2020 učinilo.

Rubriky: Blog, Finanční výbor | Napsat komentář

Jak vznikal a co nám přináší rozpočet města na rok 2021?

Ve Zpravodaji městečka pod Skalkou č. 302-303, je zveřejněn článek Finančního výboru o rozpočtu našeho města na rok 2021. Článek zpracoval zástupce MNÍŠECKÝCH PATRIOTŮ.

Rubriky: Blog, Finanční výbor | Komentáře: 2

Schválené opravy a investice na rok 2021

Dne 16. prosince 2020 večer na svém veřejném zasedání schválilo Zastupitelstvo města předložený rozpočet s jednou úpravou. Touto úpravou je začlenění projektové dokumentace na budovu nové budovy městského úřadu ve výši 3 mil. Kč. Ostatní položky rozpočtu na rok 2021, … Celý příspěvek

Rubriky: Blog, Finanční výbor | Komentáře: 2

Finanční výbor ZM se sešel i nesešel …

Dne 22. 9. 2020 se přesně po třech měsících měl sejí Finanční výbor ZM, aby vzal na vědomí osm rozpočtových opatření a jedno doporučil ZM ke schválení či neschválení. Dále měl být ze strany MěÚ informován o propadu příjmů do … Celý příspěvek

Rubriky: Blog, Finanční výbor | Napsat komentář

Finanční výbor vyvíjí činnost v souladu s celostátní ekonomikou

Finanční výbor je též podřízen Zastupitelstvu města. Jeho stěžejní prací je posuzovat, vyhodnocovat a doporučovat ZM ke schválení předložené materiály, které se týkají financí města, a to zejména rozpočtových opatření. V současné době Finanční výbor spolu s Finančním odborem MěÚ … Celý příspěvek

Rubriky: Blog, Finanční výbor | Napsat komentář