Archiv rubriky: Komise pro sociální oblast a rodinnou politiku

Zápisy z činností komisí RM a výborů ZM

V přílohách Vám přinášíme, pro Váš přehled, několik dalších zápisů z činnosti komisí a výborů: Komise pro sociální oblast a rodinnou politiku se sešla 23. 6. 2021. Řešila dva zajímavé body. Prvním bylo zneužití přiděleného bytu v tíživé životní situaci. Druhý … Celý příspěvek

Rubriky: Blog, Komise pro sociální oblast a rodinnou politiku, Komise pro Životní prostředí, Kontrolní výbor | Napsat komentář

Práce poradních orgánů RM a ZM

Od naší poslední informace o práci poradních orgánů RM a ZM, vyvíjely poradní orgány tyto činnosti a nastaly následující změny: Komise pro vzdělávání v 21. století se sešla naposledy 16.2.2021. O tom jsme již informovali a od té doby nenastala … Celý příspěvek

Rubriky: Blog, Finanční výbor, Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality, Komise pro sociální oblast a rodinnou politiku, Komise pro Životní prostředí, Kontrolní výbor | Napsat komentář

Rezignace na členství v Komisi pro sociální oblast a rodinnou politiku

Dne 18. 6. 2020 vzala RM na vědomí rezignaci Kateřiny Kabátové – členky Komise pro sociální oblast a rodinnou politiku, která reprezentovala Mníšecké Patrioty. Předsedkyně komise Mgr. Šárka Slavíková Klímová nabídla Mníšeckým Patriotům, aby na uvolněné místo navrhli jiného člověka … Celý příspěvek

Rubriky: Blog, Komise pro sociální oblast a rodinnou politiku | Napsat komentář

Komise pro sociální oblast a rodinnou politiku

Komise se zpožděním zveřejnila své zápisy z jednáních, které v přílohách přinášíme. Na svém pátém jednání se komise zabývala žádostí o příspěvek. Na svém šestém jednání komise jednala o poskytnutí zahrádky, jednorázovém příspěvku, žádosti o byt a opětovné žádosti o … Celý příspěvek

Rubriky: Blog, Komise pro sociální oblast a rodinnou politiku | Napsat komentář

Komise pro sociální oblast pokračovala v jednání o tíživé životní situaci ve městě

Na svém čtvrtém zasedání Komise pro sociální oblast a rodinnou politiku pokračovala v projednávání o tíživé životní situaci ve městě. Zveřejněný zápis (se zpožděním): Zápis č. 4

Rubriky: Blog, Komise pro sociální oblast a rodinnou politiku | Napsat komentář

Tíživé životní situace v našem městě

Komise pro sociální oblast a rodinnou politiku projednávala na svém třetím zasedání dvě žádosti o byt v tíživé životní situaci našich spoluobčanů. Zápis č. 3 z 2.5.2019

Rubriky: Komise pro sociální oblast a rodinnou politiku | Napsat komentář

Sociální komise se rozšířila

Komise pro sociální oblast a rodinnou politiku se rozšířila a na svém dalším zasedání řešila tíživé situace či příspěvky. Své stanovisko ve formě návrhu předává dále Radě města. Zápis č. 2

Rubriky: Komise pro sociální oblast a rodinnou politiku | Napsat komentář

První setkání komise

První setkání Komise pro sociální oblast a rodinnou politiku se konalo 15. ledna 2019. Jaké jsou představy o činnosti komise se více dočtete v zápisu z tohoto jednání: Zápis č. 1

Rubriky: Komise pro sociální oblast a rodinnou politiku | Napsat komentář

Komise pro sociální oblast a rodinnou politiku

První komisí, kterou Rada města ustavila je Komise pro sociální oblast a rodinnou politiku.  Rada města jmenovala členkou této komise Kateřinu Kabátovou, kterou jsme nominovali.

Rubriky: Blog, Komise pro sociální oblast a rodinnou politiku | Napsat komentář