Naši lidé

Po povolebních vyjednáváních, vzniku nové koalice a zvolení nového vedení města na další volební období, v současné době pracují naši lidé nejen v poradních orgánech města jako uznávaní odborníci.

Lenka J E Ř Á B K O V Á, MBA

vedoucí Finančního odboru Městského úřadu Mníšek pod Brdy                                                                                                            jmenována Radou města 16. 3. 2020                                                  rezignovala dne 30. 9. 2021

členka Finančního výboru                                                              zvolena Zastupitelstvem města dne 15. 11. 2018                                    rezignovala na členství dne 16. 3. 2020

Od března 2020 do září 2021 pracovala jako vedoucí Finančního odboru Městského úřadu Mníšek pod Brdy. Od listopadu 2018 do března 2020 byla členkou Finančního výboru – poradního orgánu Zastupitelstva města.

Pracovala na pozici finanční manažerky, firmám a podnikatelům poskytovala služby v účetnictví, cash-flow, reportingu a plánování. Již tři roky před posledními volbami se snažila jako občanka o stabilizaci financí města, zanalyzovala, kde má město své rezervy ve finančním řízení a podávala návrhy na zlepšení.

Mgr. Eduard N A V A R A

člen Kontrolního výboru                                                                      zvolen Zastupitelstvem města dne 15. 11. 2018

člen Pracovní skupiny pro odpady                                                  poradní orgán starostky, od 7. 11. 2019                                                        činnost pracovní skupiny ukončena v prosinci 2021

 

člen Finančního výboru                                                                                                            zvolen Zastupitelstvem města dne 16. 3. 2020

člen Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality                                             jmenován Radou města dne 12. 7. 2021                                                                       

Pracuje v oblasti účetnictví, daňového poradenství a správy a údržby nemovitostí. Je členem výboru Svazu účetních Praha, z.s. Během své profesní kariéry se zabýval zejména účetnictvím, pracoval také v bankovním sektoru. V některých společnostech zastával vedoucí funkce, působil také jako člen představenstva nebo člen kontrolní komise. Od roku 2010 je přísedícím Okresního soudu Praha – západ. V současné době se angažuje v MAS Hřebeny, z.s., kde zastává funkci předsedy kontrolní a monitorovací komise.

Bc. Kateřina K A B Á T O V Á

členka Komise pro sociální oblast a rodinnou politiku    jmenována Radou města dne 12. 12. 2018                                          rezignovala na členství dne 18. 6. 2020

Pracuje jako pečovatelka ve zdravotním ústavu Most k domovu.

Na VŠ zdravotníctva a sociálnej péče sv. Alžběty v Příbrami dokončila  bakalářské studium v oboru Ošetřovatelství a dále zde pokračuje v bakalářském studiu v oboru Sociální práce.

Ing. Radim H R E H A

předseda Redakční rady Zpravodaje městečka pod Skalkou                                                    jmenován Radou města dne 21. 3. 2022 

člen Redakční rady Zpravodaje městečka pod Skalkou                                                                        jmenován Radou města dne 16. 1. 2019

Je manažer, bývalý generální ředitel Slovenské televize, vedoucí pracovník dalších organizací, jak s celostátní působností, tak i ve veřejné správě, nyní mediální analytik.

V redakční radě Zpravodaje počátkem minulého volebního období prosazoval odstranění cenzury. Za svůj postoj byl tehdejší radou města odvolán.

Ing. Mgr. Zdenka Č E R M Á K O V Á   T R O N Í Č K O V Á

členka Komise pro životní prostředí                                  jmenována Radou města dne 4. 3. 2019

Absolvovala VŠ zdravotníctva a sociálnej péče sv. Alžběty v Příbrami, obor Management ošetřovatelství. Dále absolvovala na České zemědělské univerzitě v Praze, obor Ochrana a využívání přírodních zdrojů.

Využije svých znalostí a zkušeností z územního plánování, ochrany přírody a ekologie, či ekonomiky životního prostředí. Její doménou je odpadové hospodářství, kterému by se ráda věnovala.

Milan O L Š Á K

člen Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality            jmenován Radou města dne 1. 4. 2019                                                    rezignoval na členství dne 17.5.2021                                

Je bývalý policista PČR. Vystudoval Střední policejní školu. Má dlouholeté znalosti z resortu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.