Naši lidé

Po povolebních vyjednáváních, vzniku nové koalice a zvolení nového vedení města na další volební období, pracují naši lidé v poradních orgánech města jako uznávaní odborníci.

 

Lenka J E Ř Á B K O V Á, MBA

členka Finančního výboru                                                        zvolena Zastupitelstvem města dne 15. 11. 2018

Pracuje na pozici finanční manažerky, firmám a podnikatelům poskytuje služby v účetnictví, cash-flow, reportingu a plánování. Již tři roky se snažila jako občanka o stabilizaci financí města, zanalyzovala, kde má město své rezervy ve finančním řízení a podávala návrhy na zlepšení.

 

Mgr. Eduard N A V A R A

člen Kontrolního výboru                                                              zvolen Zastupitelstvem města dne 15. 11. 2018

člen Pracovní skupiny pro odpady                                                  na výzvu starostky od 7. 11. 2019

Pracuje v oblasti účetnictví, daňového poradenství a správy a údržby nemovitostí. Je členem Svazu účetních. Během své profesní kariéry se zabýval zejména účetnictvím, pracoval také v bankovním sektoru. V některých společnostech zastával vedoucí funkce, působil také jako člen představenstva nebo člen kontrolní komise. Od roku 2010 je přísedícím Okresního soudu Praha – západ.

 

Kateřina K A B Á T O V Á

členka Komise pro sociální oblast a rodinnou politiku    jmenována Radou města dne 12. 12. 2018

Pracuje jako pečovatelka ve zdravotním ústavu Most k domovu.

Na VŠ zdravotníctva a sociálnej péče sv. Alžběty v Příbrami studuje dvě bakalářská studia, a to v oborech 1. Ošetřovatelství a 2. Sociální práce

 

Ing. Radim H R E H A

člen Redakční rady Zpravodaje městečka pod Skalkou                                                              jmenován Radou města dne 16. 1. 2019

Je manažer, bývalý generální ředitel Slovenské televize, vedoucí pracovník dalších organizací, jak s celostátní působností, tak i ve veřejné správě, nyní mediální analytik.

V redakční radě Zpravodaje počátkem minulého volebního období prosazoval odstranění cenzury. Za svůj postoj byl tehdejší radou města odvolán.

 

Mgr. Bc. Zdenka M A T O U Š K O V Á

členka Komise pro životní prostředí                          jmenována Radou města dne 4. 3. 2019

Magisterské studium absolvovala na VŠ zdravotníctva a sociálnej péče sv. Alžběty v Příbrami, obor Management ošetřovatelství. Další bakalářské studium absolvovala na České zemědělské univerzitě v Praze, obor Územní technická a správní služba. V současné době také zde pokračuje v magisterském studiu, obor Ochrana a využívání přírodních zdrojů.

Využije svých znalostí a zkušeností z územního plánování, ochrany přírody a ekologie, či ekonomiky životního prostředí. Její doménou je odpadové hospodářství, kterému by se ráda věnovala.

 

Milan O L Š Á K

člen Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality      jmenován Radou města dne 1. 4. 2019

Je bývalý policista PČR. Vystudoval Střední policejní školu. Má dlouholeté znalosti z resortu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *