Naši lidé

Po povolebních vyjednáváních, vzniku nové koalice a zvolení nového vedení města na další volební období, v současné době pracují naši lidé nejen v poradních orgánech města jako uznávaní odborníci.

 

Lenka J E Ř Á B K O V Á, MBA

vedoucí Finančního odboru Městského úřadu Mníšek pod Brdy                                                                                                            jmenována Radou města 16. 3. 2020

členka Finančního výboru                                                              zvolena Zastupitelstvem města dne 15. 11. 2018                                    rezignovala na členství dne 16. 3. 2020

Nyní pracuje jako vedoucí Finančního odboru Městského úřadu Mníšek pod Brdy. Od listopadu 2018 do března 2020 byla členkou Finančního výboru – poradního orgánu Zastupitelstva města.

Pracovala na pozici finanční manažerky, firmám a podnikatelům poskytovala služby v účetnictví, cash-flow, reportingu a plánování. Již tři roky před posledními volbami se snažila jako občanka o stabilizaci financí města, zanalyzovala, kde má město své rezervy ve finančním řízení a podávala návrhy na zlepšení.

 

Mgr. Eduard N A V A R A

člen Kontrolního výboru                                                                      zvolen Zastupitelstvem města dne 15. 11. 2018

člen Finančního výboru                                                                        zvolen Zastupitelstvem města dne 16. 3. 2020

 

Pracuje v oblasti účetnictví, daňového poradenství a správy a údržby nemovitostí. Je členem Svazu účetních. Během své profesní kariéry se zabýval zejména účetnictvím, pracoval také v bankovním sektoru. V některých společnostech zastával vedoucí funkce, působil také jako člen představenstva nebo člen kontrolní komise. Od roku 2010 je přísedícím Okresního soudu Praha – západ.

 

Bc. Kateřina K A B Á T O V Á

členka Komise pro sociální oblast a rodinnou politiku    jmenována Radou města dne 12. 12. 2018                                      rezignovala na členství dne 18. 6. 2020

Pracuje jako pečovatelka ve zdravotním ústavu Most k domovu.

Na VŠ zdravotníctva a sociálnej péče sv. Alžběty v Příbrami dokončila  bakalářské studium v oboru Ošetřovatelství a dále zde pokračuje v bakalářském studiu v oboru Sociální práce.

 

Ing. Radim H R E H A

člen Redakční rady Zpravodaje městečka pod Skalkou                                                                        jmenován Radou města dne 16. 1. 2019

Je manažer, bývalý generální ředitel Slovenské televize, vedoucí pracovník dalších organizací, jak s celostátní působností, tak i ve veřejné správě, nyní mediální analytik.

V redakční radě Zpravodaje počátkem minulého volebního období prosazoval odstranění cenzury. Za svůj postoj byl tehdejší radou města odvolán.

 

Ing. Mgr. Zdenka M A T O U Š K O V Á

členka Komise pro životní prostředí                                  jmenována Radou města dne 4. 3. 2019

Absolvovala VŠ zdravotníctva a sociálnej péče sv. Alžběty v Příbrami, obor Management ošetřovatelství. Dále absolvovala na České zemědělské univerzitě v Praze, obor Ochrana a využívání přírodních zdrojů.

Využije svých znalostí a zkušeností z územního plánování, ochrany přírody a ekologie, či ekonomiky životního prostředí. Její doménou je odpadové hospodářství, kterému by se ráda věnovala.

 

Milan O L Š Á K

člen Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality            jmenován Radou města dne 1. 4. 2019

Je bývalý policista PČR. Vystudoval Střední policejní školu. Má dlouholeté znalosti z resortu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *