Projekt Ambeat Development

Poznámky k projektu Ambeat Development:

1) Vedení města musí využít projednávání podmínek pro schválení projektu Ambeat ve prospěch rozvoje města. Diskuse s občany ukazuje, že i komerční projekt může mít své místo v našem městě, ale za předpokladu, že budou dohodnuty podmínky výhodné pro obě zájmové skupiny.

2) Domnívám se, že rekonstrukce silnice Řevnická včetně sítí má rozhodující úlohu pro budoucí rozvoj této lokality. Je realizace projektu v souladu se schváleným ÚP města a Strategickým plánem města na období 2018 – 2028 ?  Jakou roli v tomto směru má nový městský architekt ?  Má vedení města k dispozici kalkulaci opravy silnice Řevnická, včetně sítí ? Jaké je finanční krytí této opravy ?

3) Vzhledem na stav mostku u areálu Komwag, pochybuji o tom, že se vedení města podaří včas získat dotační peníze na stavbu nové ZDŠ v ulici Řevnická, kde by se mohla část nákladů na rekonstrukci silnice a sítí „schovat“.

Plánovací smlouva:

1) Příspěvek developera na ČOV, není dar městu, ale povinnost developera zajistit nájemníkům bytů dostupnost veřejných sítí a dopravní infrastruktury. Tuto investici budou nájemníci platit v nájemném a v zálohových platbách.

2) Není mi jasné, proč by investice města na rozšíření ČOV měla být hrazena budoucím zápočtem pronájmů nebo prodejem 5 bytů ve prospěch města. V situaci, kdy je město investičně podfinancované, by investor měl uhradit dohodnutou částku dopředu a najednou.

3) A to nemluvím o bazénu, který bude vyžadovat samostatný zdroj pitné vody. Informace paní starostky o tom, že nový bazén v Mníšku by neměl konkurovat rehabilitačnímu bazénu v Nemocnici Na Pleši, je zavádějící. Bazén v nemocnici není přístupný veřejnosti.

4) Za možné řešení vyšší dopravní zátěže silnice Řevnická považuji návrh, aby investor financoval stavbu nové horizontální silnice (např. po linii cesty Ve Štítku), která by propojila dopravu z města a areálu Ambeat s hlavní silnicí č. 116 (spojující Mníšek, Řevnice a D4).

5) Zvažovaný převod infrastruktury areálu do majetku města by měl být podmíněn každoroční úhradou dohodnuté finanční částky na údržbu infrastruktury. Město na tyto vícenáklady nebude dostávat od státu finanční prostředky, pokud nájemníci bytů nebudou mít v Mníšku pod Brdy trvalé bydliště.

6) V návrhu Plánovací smlouvy je v obecné rovině deklarován záměr investora zpřístupnit pro obyvatele města sociální a rehabilitační služby v areálu Ambeat. Bylo by vhodné „tento servis“ blíže upřesnit, neboť nájemníci areálu budou tyto služby hradit v rámci tržního nájemného.

Investor zakoupil pozemky za tržní cenu a má nasmlouvané stavební dodávky. Bez dokončení projektu by nemohl efektivně využít soukromé peníze na projekt v hodnotě 900 M Kč. RM má proto silnou vyjednávací pozici.

Ing. Milan Bochenek

18.1.2022

Příspěvek byl publikován v rubrice Blog. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.