Jak šel čas, a co bude dál kolem Ambeatu?

Zřejmě všichni víte, že kolem projektu Ambeat development a.s. to vře, veřejnost se oprávněně ptá na různé věci a Plánovací smlouvy (verze 1 až 4) jsou pro někoho zajímavé, pro někoho naopak trnem v oku.

Není se tedy co divit, že si občané, legální cestou (ať již formou dle z. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, či dálkovým placeným přístupem do katastru nemovitostí) shání materiály, aby se lépe orientovali.

Výkladům vedení města a zástupcům Ambeatu development a. s. se v současné době nedá věřit.

Proč?

 • Plánovací smlouva se mění z hodiny na hodinu,
 • jak jsme slyšeli 12. 1. 2021 v Pavilonu, Ambeat začíná lehce, ale jistě uhýbat od původního záměru,
 • vše se přiznává až na položené otázky, neřeknete to přímo lidem do očí.
 1. Plánovací smlouva mezi MMpB x K66, s.r.o. x Vilimovskými x Mühlbachovými byla projednána ZM v 6/2020 a podepsána 17. 7. 2020. Doložená byla „Investičním záměrem stavby lokality SEQUENS“, kdy investory měli být manž. Vilimovští a manž. Mühlbachovi.
 2. Do roka začal radní JUDr. Miroslav Vilimovský jednat o prodeji pozemků, o kterých byla původní Plánovací smlouva. Byl si tak vědom, že uzavřením Kupní smlouvy s Ambeat development a. s. musí dojít ke zrušení Plánovací smlouvy mezi MMpB x K66 s.r.o. x Vilimovskými x Mülbachovými.
 3. Kupní smlouvu uzavřeli Vilimovští a Ambeat development a. s. dne 12. 7. 2021. Smlouvu je možné stáhnout placeným dálkovým přístupem z katastru nemovitostí.
 4. Z článku 4.2 písm. a) a b) vyplývá, že po podepsání a vložení do katastru nemovitostí bude vyplacena částka ve výši cca 77 % a zbytek až po doložení pravomocného stavebního povolení k dopravní infrastruktuře a inženýrským sítím (voda, kanalizace, veřejné osvětlení).
 5. Ambeat dluží radnímu Vilimovskému v této chvíli 4 000 000 Kč, což lze ověřit na katastru nemovitostí – článek 4.2 písm. b) do předložení pravomocného stavebního povolení k dopravní infrastruktuře a inženýrským sítím (voda, kanalizace, veřejné osvětlení). Jako radní rozhoduje o povolení infrastruktury na území města.
 6. V uvedené Kupní smlouvě je mimo jiné také zmíněna Plánovací smlouva mezi MMpB x K66 s.r.o. x Vilimovskými x Mülbachovými ze 17. 7. 2020 (s jednou výjimkou), a to v článku 5.1
 7. Při podpisu Kupní smlouvy muselo být JUDr. Vilimovskému jasné, že Plánovací smlouva ze 17. 7. 2020 se bude rušit a odvolávat se na ní v Kupní smlouvě je zcela irelevantní.
 8. Vklad práva k pozemkům byl povolen 7. 8. 2021 a v katastru je jako vlastník uveden Ambeat development a. s., avšak s doloženou Kupní smlouvou, která uvádí závazek vůči JUDr. Vilimovskému.
 9. Do této doby při hlasování na zastupitelstvu vždy prohlásil radní JUDr. Vilimovský, že je osoba zúčastněná a hlasoval.
 10. Dne 22. 9. 2021 vyslechlo ZM prezentaci Ambeantu development a. s. Následně na to svým usnesením zrušilo Plánovací smlouvu uvedenou v bodě 1) v plném rozsahu. Novou Plánovací smlouvu mezi MMpB a Ambeat development a. s (verze 1) projednalo a schválilo jako nedílnou součást předchozího (zrušovacího) usnesení.
 11. Na tomto zastupitelstvu (22. 9. 2021) prohlásil radní JUDr. Vilimovský, že již není osobou zúčastněnou, nic v lokalitě nevlastní a hlasoval (přesto zde má dle smlouvy pohledávku ve výši 4 mil. Kč).
 12. Dne 2. 12. 2021 uspořádal Ambeat development a. s. setkání s občany v MKS. Zde měli někteří občané k dispozici Plánovací smlouvu mezi MMpB a Ambeat development a. a. (verze 2).
 13. Dne 8. 12. 2021 se konalo zasedání zastupitelstva. V zákonné lhůtě 7 dní před zastupitelstvem byla všem doručena Plánovací smlouva mezi MMpB a Ambeat development a. s. (verze 2).
 14. Dne 7. 12. 2021 ve večerních hodinách byla zastupitelům zaslána Plánovací smlouva mezi MMpB a Ambeat development a. s. (verze 3).
 15. V den zastupitelstva, tj. 8. 12. 2021, byla zastupitelům představena Plánovací smlouva mezi MMpB a Ambeat development a. s. (verze „x“), která byla zveřejněna na zpravyzmnisku.cz s poznámkou, že je to se zapracovanými námitkami zastupitelů a občanů.
 16. Dne 12. 1. 2022 uspořádalo MMpB setkání se zastupiteli Ambeatu development a. s., zastupiteli a občany. Toto setkání trvalo 3 hodiny a padlo zde přes 30 otázek, námitek, nápadů, požadavků. Starostka slíbila, že novou verzi smlouvy zveřejní druhý den.
 17. Na můj požadavek, aby smlouvu zveřejnila, že tak slíbila, učinila po týdnu, tedy 19. 1. 2022 na zpravyzmnisku.cz se objevila Plánovací smlouva mezi MMpB a Ambeat development a. s. (verze 4) se všemi přílohami https://www.zpravyzmnisku.cz/z-radnice/prinasime-materialy-k-planovaci-smlouve-se-spolecnosti-ambeat-2/.
 18. Dne 19. 1. 2022 radní JUDr. Miroslav Vilimovský rezignoval i na členství v zastupitelstvu a byl vystřídán náhradníkem.
 19. Plánovací smlouva (verze 4) se bude projednávat na zastupitelstvu 26. 1. 2022, pokud se to nestihne, bude zastupitelstvo pokračovat 2. 2. 2021.
 20. Na toto zastupitelstvo je zařazena také změna Územního plánu Mníšku pod Brdy. Obsahuje kolem 30 změn, z čehož se nějaká týká také zmíněné oblasti, zejména územní rezervy R7 – pozemky Mühlbachových, aby se zde mohlo stavět. Otázkou je, zda změna Územního plánu ve zrychleném řízení se neměla týkat pouze případů, kdy MMpB prohrálo soudní spory a o jejich rychlou nápravu.
 21. Dne 26. 1. 2022 zrušilo zastupitelstvo svým usnesením své usnesení, které pod bodem 10 schválilo Plánovací smlouvu – verze 1,
 22. Dne 26. 1. 2022 jmenovalo zastupitelstvo 5 člennou skupinu, kterou pověřilo formulací otázek k posouzení procesu přípravy plánovací smlouvy se spol. Ambeat development a. s., a to nezávislým odborníkem,
 23. Dne 3. února odvysílala TV Seznam reportáž o zmíněné lokalitě, kde se vyjadřovalo několik známých bývalých i současných politiků Mníšku pod Brdy https://www.stream.cz/zahady/zahady-josefa-klimy-ostry-spor-o-vystavbu-bytu-a-pribeh-malajskeho-sultana-64305902?fbclid=IwAR1lB388aipHx8KFs3KDR7GN7pLkxVf9sfQ7PB2bUO-KSeP8a1zg9cYXJGQ

A co bude dál?

Předpokládáme, že Ambeat development a. s. dříve, či později svůj projekt bude v Mníšku pod Brdy realizovat. Avšak dopady nelze předpokládat pouze ve výši přírůstku 300 lidí, jak je všude prezentováno.

I když vezmeme v úvahu, že by polovina bytů byla obsazena mníšeckými občany, co by se stalo? Opustili by své byty např. o velikosti 2+1 a místo nich by se sem nastěhovali mladé rodiny s 1-2 dětmi.

Nemáme nic proti mladým rodinám, to v žádném případě. Ale dopad to bude mít na kapacitu školek a škol. Přemýšlel někdo z vedení města i nad tímto? Zřejmě nikoliv, protože jinak by byl Ambeat development a. s. zcela jistě zavázán k finančnímu příspěvku či výstavbě školky, alespoň ve velikosti jako je v EDENu.

za MNÍŠECKÉ PATRIOTY:

Mgr. Eduard Navara

Příspěvek byl publikován v rubrice Blog. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

1 komentář: Jak šel čas, a co bude dál kolem Ambeatu?

 1. Milan Bochenek napsal:

  Edo,
  musím tě pochválit za časovou posloupnost projednávání projektu Ambeat.
  Otázkou „právnickou“ bude to, co se dá udělat, pokud se poslední webová verze Plánovací smlouvy ze dne 20.1. schválí bez dodatečných změn ?
  Milan

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.