Činnost komisí a výborů

Po čase se opět vracíme k činnosti komisí (poradních orgánů RM) a výborů (poradních orgánů ZM).

Zda si jejich činnost zaslouží pochvalu, či nikoliv, si každý čtenář následně udělá sám. Z některých konkrétních případů však plyne, že se nejedná o špatný přístup poradních orgánů, ale o špatný přístup MěÚ, který nezveřejňuje zápisy.

Tím tak vyvstávají pochybnosti o činnosti poradních orgánů. Opravdu je jejich činnost taková, jak se jeví na webových stránkách města www.mnisek.cz? Nebo jen někdo nezveřejnil to, co měl.

Komise pro vzdělávání v 21. století

Tato komise je vedena Ing. Radko Sáblíkem – neuvolněným místostarostou. Od 16. 2. 2021 nepředložila RM žádný zápis o své činnosti a tudíž nebyl žádný zveřejněn. Opravdu tato komise nepracuje? K čemu potom tento poradní orgán radě města slouží?

Povodňová komise

Tato komise je vedena Mgr. Magdalénou Davis, Ph.D. – starostkou. Za celé období, co je jmenována, nepředložila RM žádný zápis o své činnosti a tudíž nebyl žádný zveřejněn. Zde se opravdu nabízí otázka „funguje tato komise?“. A to z jednoho prostého důvodu. Nedávno RM projednávala povodňový plán. To neměla tato komise k danému tématu žádné vyjádření?

Komise pro kulturu, sport a volný čas

Tato komise je vedená paní Janou Duškovou – kulturní referentkou MěÚ. Je to paradoxní situace, kdy zaměstnanec MěÚ vede poradní orgán, který má de facto kontrolovat její činnost. Komise od 23. 11. 2021 nepředložila RM žádný zápis o své činnosti a tudíž nebyl žádný zveřejněn.

Komise pro digitalizaci a inovace

Je vedená panem Romanem Molkem. Zcela jistě jsou v komisi odborníci na danou oblast. Proto je zarážející, že od 16. 10. 2020 tato komise nepředložila RM žádný zápis o své činnosti a tudíž nebyl žádný zveřejněn. Není to proto, že jsou protěžováni lidé od Ing. Radko Sáblíka – ředitele střední školy (a současně neuvolněného místostarosty)?

Komise pro strategické plánování a majetek města

Začátkem roku 2021 na rezignoval její předseda. Tato komise nemá od 25. 1. 2021 svého předsedu a nemá ji tak kdo svolat. Zde lze hovořit o nečinnosti RM jako celku. Od zveřejnění „Zprávy o činnosti komise pro strategické plánování a majetek města za období 2019 – 2020“ nepředložila RM žádný zápis o své činnosti a tudíž nebyl žádný zveřejněn.

Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality

Tato komise je vedená Mgr. Petrem Smorádkem, DiS. Od 9. 9. 2021 komise nepředložila RM žádný zápis o své činnosti a tudíž nebyl žádný zveřejněn. Zde zřejmě jeden zápis chybí, a to ať již o jednání, či o neusnášení schopnosti podle § 122 zákona o obcích.

Komise pro územní plánování a rozvoj města

Opět vedená Mgr. Magdalénou Davis, Ph.D. – starostkou. I zde se nabízí několik otázek. Pracuje komise? Jsou vyhotovovány zápisy? Proč nejsou zveřejněné. Komise od svého jmenování nepředložila RM žádný zápis o své činnosti a tudíž nebyl žádný zveřejněn.

Kontrolní výbor

Je poradním orgánem ZM. Vede ho Ing. Petr Digrin, Ph.D. Podle zveřejněných zápisů nepředložil KV od 22. 10. 2021 ZM žádný zápis a tudíž nebyl žádný zápis o činnosti zveřejněn. Pravdou však je, že 26. 1. 2022 ZM vzalo na vědomí přednesený zápis o činnosti KV, který chybí na webových stránkách města. Usnesení ZM lze dohledat v zápise ZM. Zde jde opět o chybu MěÚ.

Finanční výbor

Též poradní orgán ZM. Tento výbor je vedený panem Stanislavem Jirotou. Zde je situace podobná jako u KV. Pan Jirota přednáší zprávy o jednání FV téměř na každém jednání ZM. Podle zveřejněných zápisů však zřejmě nepředložil od 18. 11. 2021 ZM žádný zápis o své činnosti. Pravdou je, že poslední zápis byl přednesen na ZM dne 20. 4. 2022. Jedná se tedy opět o chybu MěÚ.

Osadní výbor Rymaně

Nedávno se pěly chvály, jak to správně v Rymani vzali do rukou a založili osadní výbor. Osadní výbor má svá práva předkládat návrhy k projednání, příp. jeho předseda požádat o přednostní vystoupení na jednání ZM. Tento osadní výbor vedený Ing. Janou Petákovou však vypadá, že je pouze na papíře. Od jeho ustanovení není o jeho činnosti žádná zmínka, konkrétně na webových stránkách města není jediný zápis z jeho jednání nebo o jakékoliv činnosti ve prospěch města.

Za Mníšecké patrioty:

Mgr. Eduard Navara

Příspěvek byl publikován v rubrice Blog. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.