Jak to bude s kostelní zdí?

OPRAVÍME KOSTELNÍ ZEĎ – po 4 letech jsem se upřímně zasmál. Nezlobte se na mě pane Digrine a paní Šretrová, není to myšleno zle. Tato myšlenka zde byla již mnohokrát. Vždy ztroskotala a všichni víme proč. Jsou to majetkové vztahy k dané kostelní zdi.

Je to laciný slib a výkřik, stejně jako v roce 2018, kdy STAN pod vedením Ing. Petra Digrina, Ph.D. sliboval „ODPADY ZDARMA“ – nikdo se toho nedočkal, nikdo nezaregistroval, že by pro to p. Digrin něco udělal.

Pro ty, kteří nevědí – kostelní zeď stojí na pozemku p. č. 320 v k. ú. Mníšek pod Brdy a je ve vlastnictví Římskokatolické farnosti Mníšek pod Brdy. Bez souhlasu vlastníka neudělá nikdo nic. To je první důležitá informace.

Druhá důležitá informace je ze zákona o obcích č. 128/2000 Sb., který obec musí respektovat, jinak z toho může být pěkný průšvih, a to je, že cit.:

§ 38

 1. Majetek obce musí být využíván účelně a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Porušením povinností stanovených ve větě první a druhé není takové nakládání s majetkem obce, které sleduje jiný důležitý zájem obce, který je řádně odůvodněn. Obec vede účetnictví podle zákona o účetnictví.

Silně pochybuji o tom, že opravu kostelní zdi chcete „uhrát“ na třetí větu tohoto paragrafu. Věřím, že sám Ing. Digrin, Ph.D. by toto jednání jako současný předseda Kontrolního výboru, znalý věci, okamžitě zarazil.

Třetím aspektem, který vstupuje do hry je NPÚ (že by to byl současný zaměstnavatel Ing. Petra Digrina, Ph.D.?), aby dal své vyjádření. Pohybujeme se kolem historické památky a v historickém jádru města. Bez kladného vyjádření této instituce neudělá nikdo nic.

Také je dobré sledovat poradní orgány o čem jednají. I tato zeď byla již dávno na programu. Celý zápis, ze které přinášíme jen „tu zeď“ najdete na webových stránkách města.

za Mníšecké patrioty

Mgr. Eduard Navara

27. 11. 2019 – ze zápisu z jednání Komise pro životní prostředí

Kostelní zeď okolo bývalého hřbitova bude ve spolupráci s církví a městem opravena. Stále je ale ohrožována vzlínající vodou z bývalého hřbitova, její odvodnění je problematické. Je zde myšlenka ke zdi vysázet popínavé rostliny, které skryjí v pozdějších letech opadávající zeď.

Památkáři se prozatím vyjádřili, že je možné ke zdi udělat svislou konstrukci před zdí, po které by se rostliny nechaly pnout. Osázet by se měla východní strana zdi směrem k autobusové zastávce mimo kapliček. Proběhla konzultace ohledně sortimentu výsadby, která by stejně ale musela proběhnout ke zdi, protože po svislých konstrukcích by se nic nepnulo. K výsadbě byly doporučeny Hedera helix, Parthenocyssus tricusidata, Pathenocyssus quinqefolia a Vitis vidoe.

V případě výsadeb směrem ke svislým konstrukcím by se muselo jednat o úplně jiný sortiment.

Závěr komise:

Komise vybudování svislých konstrukcí před zdí nedoporučuje vzhledem ke složitosti instalace konstrukce, estetických důvodů a statiky konstrukce. Vhodnější jak z estetických důvodů, tak z provozních důvodů je provést výsadby ke zdi – sortiment Hedera helix (břečťan), Vitis riparia (réva pobřežní) a Vitis coignetiae (réva Coignetové). Vzhledem k hmotnosti popínavých rostlin ale bude nutné do zdi instalovat kotvy, které rostliny „podrží“ v růstu, aby hmotností nestrhly ze zdi omítku. Komise zvažuje, zda vegetační pokryv zdi nezhorší její stav, protože za vegetací se pravděpodobně nebude odpařovat voda ze zdi, která tam prosakuje od shora ze hřbitova.

Za zvážení spíše stojí, zda zeď konečně nezajistit a odclonit vodu, která zde vzlíná a zeď ničí i přes vyšší náklady. Komise doporučuje zpracovat projekt včetně statického posouzení hřbitovní zdi s ohledem na váhu popínavých dřevin. Doporučuje, aby projekt zpracovala kvalifikovaná osoba se zaměřením na problematiku popínavých rostlin.

Příspěvek byl publikován v rubrice Blog. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

3 komentáře: Jak to bude s kostelní zdí?

 1. Vladimír Smetana napsal:

  Jako člen komise pro životní prostředí potvrzuji naší komisí vydané závěry a jednoznačně prohlašuji, že Ing. Petr Digrin Ph.D. se snaží, tak jako již vícekrát, nahnat laciné volební body nesplnitelnými sliby s tím, že je veřejnost naprosto hloupá a stupidní.
  Vladimír Smetana, člen komise pro životní prostředí.

 2. Děkujeme za potvrzení závěrů KpŽP.
  Mgr. Eduard Navara, Mníšečtí patrioti

 3. Zdenka Čermáková Troníčková napsal:

  Plně souhlasim a stojím si za naší komisí ŽP. On pan Ing. Petr Digrin Ph.D. Si bohužel dělá dělá reklamu tam kde ví že je palčivý problém u Mnišeckých obyvatel a slíbí vše co se dá, ale už mu je jedno, že se to nedá. Hlavně že se slíbí. A za tyhle lži ho budou lidi volit.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *