Vyjádření k níže popsané sportovní problematice SK Mníšecko z. s.

Vážený pane Hrdličko, vážení rodiče,

zasílám svůj názor na vznesená témata SK Mníšecko z. s., ačkoliv jsem nebyl Vámi přímo osloven (ostatní kandidáti na pozici č. 1 zřejmě ano). Předpokládám, že to nebyl z Vaší strany úmysl, avšak jako faux pas to nazvat můžeme.  Musím tedy na tomto místě poděkovat Mgr. Michaele Pažoutové – ředitelce ZŠ Komenského 420, která mě svou odpovědí směrem k Vám nevynechala.

Tím jsem se o celé problematice, kterou jste v těchto dnech otevřel dověděl, mohl si dopátrat počátek konverzace, což jsou Vámi vznesená témata. Níže najdete k jednotlivým tématům také odpovědi. Pro nezasvěcené je třeba uvést, že sídlo Vašeho spolku je v obci Řitka, činnost provozujete od pondělí do pátku v Mníšku pod Brdy a své členy máte i z jiných obcí než z těchto dvou jmenovaných.

Mimo jiné uvádíte: „A také si Vás dovolujeme požádat o návrh řešení v případě vašeho zvolení a o co se jako případný zastupitel v této věci zasadíte.“. Stále se jedná o sportovní problematiku pro dětí. Byl by to od Vás zcela relevantní dotaz, pokud by Vaše role byla „vedoucí sportovního spolku“. Tomu však v současné době není. Je před volbami a Vy jste jedním z kandidátů do zastupitelstva obce Řitka.

Tímto spojením se Vám podařilo celou problematiku dokonale zpolitizovat. Nelze totiž opomenout, že Mníšek pod Brdy a Řitka jsou samostatné obce. Z Vašeho Facebookového profilu také vyplývá, že jste kandidátem na starostu obce Řitka. Vaše dotazy na kandidáty z jiné obce jsou z výše uvedených důvodů zcela irelevantní.

Z těchto důvodů nesouhlasím s rozesláním tohoto vyjádření pouze rodičům s trvalým pobytem v Mníšku pod Brdy, ale trvám na rozeslání také rodičům s trvalým pobytem v obci Řitka. Až poté dávám souhlas se zveřejněním na FB stránkách apod.

Nabízí se hned několik otázek:

 1. Proč oslovujete politická uskupení z cizí obce, než kde kandidujete?
 2. Proč se vměšujete do vnitřních věcí jiné obce, kde nemáte žádný vliv?
 3. Jak ve svém volebním programu prosazujete stavbu nového sportoviště v obci Řitka?
 4. Oslovil jste politická uskupení (své soupeře ve volbách), příp. občany v obci Řitka na téma „sportoviště v obci“?
 5. S jakým ohlasem se téma „sportoviště v obci“ (Řitka) setkalo u veřejnosti, příp. politické reprezentace obce?
 6. Proč chcete naše názory / odpovědi zveřejnit ve 20:00 hodin dne 22. 9. 2022, tj. 4 hodiny před započetím prvního dne voleb do zastupitelstev obcí? Máme Vám poskytnout poslední předvolební „munici“?

Zde nesdílím názor Mgr. Michaely Pažoutové: „že jste byl možná někým využit, zneužit a použit v rámci předvolebního boje“ – dle mého právě Vy chcete celou situaci využít ve svůj volební prospěch.

7. Neberete si v tomto případě děti a jejich rodiče jako štít pro naplnění svých politických cílů?

Nyní k Vašim tématům:

Především musíte o daných tématech jednat s vlastníkem nebo pronajímatelem. Vždy máte ke korektnímu jednání druhou stranu, kterou je zejména ZŠ Komenského 420, ve výjimečných případech město. Nelze Vám slíbit nic, co nemohu ovlivnit, jak vyplývá z níže uvedených odpovědí. Kompetence jsou dané a nesahá se do nich.

Téma 1.

„V Mníšku pod Brdy využíváme k tréninku školní hřiště při základní škole v ulici Komenského. Naše působení začalo na tomto hřišti v roce 2020. První rok nám bylo školou znemožněno využívat toalety umístěné u tělocvičen, druhý rok se nám podařilo vybojovat přístup k toaletám, ale bez možnosti mytí rukou. Brzy vstoupíme do třetího roku nájmu venkovního hřiště. Rodiče u nás trénujících dětí se nás ptají, jak je to možné?“

Odpověď:

 • Rodičům sdělte, že jste podepsal smlouvu bez řádného zázemí (hygieny).
 • Pronajímatel by měl při podpisu smlouvy garantovat používání sociálního zařízení (v tomto případě toalet a umyvadla).
 • Není-li pronajímatel tuto garanci poskytnout, neměl by žádnou smlouvu podepsat a pro nedostatek kapacity potencionálního nájemce odmítnout.
 • Dochází k porušování hygienických a epidemiologických pravidel.
 • Doporučuji tuto problematiku znovu projednat s ředitelkou ZŠ a pokusit se najít řešení, ať v malé či velké tělocvičně.

Téma 2.

„V Mníšku pod Brdy trénujeme pouze venku, nikoliv v tělocvičně. Již dva roky čekáme na uvolnění jakékoliv volné hodiny, která by byla v době pondělí – pátek mezi 15h – 18h. Nikdy nám, žádná volná hodina nebyla nabídnuta. A to i v situaci, kdy jiné spolky či soukromé osoby volné hodiny získají. Rodiče u nás trénujících dětí se nás ptají, jak je to možné?“

Odpověď:

 • Rodičům sdělte, že je výhradní právo pronajímatele, komu, co a kdy pronajme. Není povinností pronajímatele vyhovět každé žádosti. V tomto případě si pravidla ZŠ Komenského 420 určuje sama – je to samostatná právnická osoba se statutárním orgánem.
 • Podpořím dohodu se ZŠ, aby bylo umožněno Vašemu spolku také trénovat v tělocvičně.
 • Doporučuji ke snadnější dohodě nabídnout ZŠ mimo nájmu také úklid tělocvičny na vlastní náklady po ukončení tréninku.
 • Jako řešení v dlouhodobějším časovém rámci je
  • Výstavba svazkové základní školy, kde podle projektu bude tělocvična a ovál (obec Řitka i město Mníšek pod Brdy podepsaly s ostatními obcemi smlouvu o Dobrovolném svazku obcí, týkající se výstavby této školy).
  • Výstavba sportoviště v obci Řitka, které uvádíte na svých stránkách.

Téma 3.

„S ohledem na to, že trénujeme děti pouze venku a nemáme přístup do tělocvičen, nezřídka nastává situace, kdy nám počasí znemožní venkovní aktivity. V těchto situacích, kdy jsou děti venku na trávníku nebo atletickém oválu a jejich rodiče doufají, že je o ně postaráno, tak je nemáme ani kde schovat. Podpoříte vybudování přístřešku na školním hřišti pro takové případy?“

Odpověď:

Tato situace je nepříjemná, je však třeba prověřit:

 • Rodičům sdělte, že jejich děti netrénujete na špičkovém stadiónu, ale na hřišti základní školy, které je primárně určeno k výuce tělesné výchovy žáků ZŠ přes den v době výuky.
 • Cca 2016-2017 byl vybudovaný altán mezi jídelnou a modrou budovou školy. Pokud stále stojí, stačí umožnit přístup do tohoto prostoru.
  • Proč budovat něco, co už je hotové, slouží to, příp. stačí poupravit (posekat trávu apod.)? V tomto případě jednejte s ředitelkou ZŠ Komenského 420.
 • V případě, že altán byl zdemolován, je na jednání se školou, příp. městem, zda by se takovýto prvek instaloval a kdo by příp. žádal o dotaci MŠMT nebo MMR.
 • Toto mohu podpořit pouze morálně, neboť téměř vše, co je kolem školy obhospodařuje škola, jejímž statutárním zástupcem je ředitelka.

Téma 4.

„Navštěvujete-li školní hřiště, tak jistě víte, že je velmi zanedbané. Pravidelně není posekané a plevel prorůstá i atletickou drahou, v dálkařských doskočištích se objevuje kočičí trus, trávník je ve stavu totální devastace, sportoviště není osvětlené, a tak nelze plnohodnotně využívat ani v zimě. Rodiče dětí u nás trénující se nás ptají, jak je to možné? Podpoříte vybudování osvětlení sportoviště na školním hřišti?“

Odpověď:

 • Na hřišti jsem byl naposledy v roce 2019.
 • Nepodpořím vybudování osvětlení školního hřiště, a to z těchto důvodů, které sdělte rodičům:
  • Jedná se o hřiště primárně pro výuku tělesné výchovy na ZŠ v době výuky, až ve volných chvílích pro další využití.
  • Znám každoroční rozpočet města a jeho plnění – samo město na to nemá.
  • V případě získání dotace bude třeba spoluúčast, která by byla žádána buď po městu nebo základní škole.
  • Provoz – energie by hradila základní škola, jejíž rozpočet na provozní část dotuje město.
  • Nejedná se o sportovní stadion, který je nutné osvítit.
 • Přijdete-li s pověřením od zastupitelstva obce Řitka s tím, že se budete polovinou podílet na spoluúčasti k dotaci a polovinou na nákladech na energie po dobu minimálně 15-ti let, můžeme debatu otevřít.
 • Město má však zcela jiné priority ve svém rozvoji.

S pozdravem pěkného dne,

Mgr. Eduard Navara

kandidát na starostu

Města Mníšek pod Brdy

e-mail: mesto.zije@seznam.cz

web: https://mnisectipatrioti.cz

FB: https://www.facebook.com/mnisecti.patrioti

Příspěvek byl publikován v rubrice Blog. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *