Kontrolní výbor

Kontrolní výbor se v roce 2022 sešel 1x. Pro pozdní odevzdání zápisu však nebyl tento zápis ZM projednán a bude na programu až na příštím zasedání ZM, a to i přes námitku předsedkyně Kontrolního výboru Mgr. Magdaleny Davis, Ph.D., aby byl projednán alespoň jeden bod, který se týká ZM.

Ze strany zastupitelů považujeme tento přístup za „neférový“, pokud si nechtěli vyslechnout alespoň jeden bod, který se týká ZM a ostatní body ponechat na další jednáni ZM.

To, že Rada města neprojednala, lépe řečeno nevzala tento zápis na vědomí, není chybou Kontrolního výboru.

Kontrolní výbor se sešel 8. 1. 2022. Projednal zápis ZM č. 1 a zápisy RM č. 1, 2 a 3. Na samém konci jednání ZM č. 1 byly zařazeny dva body. Kontrolní výbor na základě metodiky ministerstva vnitra upozorňuje:

Návrhy lze v souladu s § 94 odst. 2 zákona o obcích zařazovat na program jednání i v průběhu samotného zasedání. Nemělo by se však jednat o zneužití tohoto ustanovení jen za účelem obcházení zákona (viz např. nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. IV. US 331/02, jakkoliv jeho hlavní výrok směřuje do jiné problematiky). Hrubý nesoulad mezi programem (pořadem jednání) uvedeným v informaci dle § 93 odst. 1 zákona o obcích (viz výše) a programem schváleným na vlastním zasedání zastupitelstva obce může mít v krajním případě za následek i absolutní neplatnost navazujícího právního jednání (např. u majetkových dispozic).

K tomuto bodu KV konstatuje, že ačkoli zákon o obcích a jednací řád ZM Města Mníšek pod Brdy umožňují změnu programu v průběhu jednání ZM, změna programu, ke které došlo na samém konci jednání ZM dne 2. 11. 2022, byla dle metodiky MV nevhodná, protože tím došlo k výše zmíněnému obcházení zákona – veřejnosti bylo znemožněno se k tomuto bodu vyjádřit. KV důrazně doporučuje zastupitelům, aby se tohoto obcházení zákona v budoucnosti vyvarovali a ke změnám programu v průběhu jednání přistupovali výjimečně, např. pokud změna programu vyplyne z diskuze s veřejností a okolnosti nejsou zastupitelům předem známy. To však nebyl případ jednání ZM dne 2. 11. 2022, neboť informace o personálním obsazení DSO známé byly a bod měl tedy být zařazen jako řádný bod programu, a to nejpozději na začátku jednání ZM, kdy se jednání účastnila veřejnost.

Mgr. Eduard Navara, Mníšečtí patrioti

Příspěvek byl publikován v rubrice Blog. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *