Archiv rubriky: Komise pro sociální oblast a rodinnou politiku 2022-2026

V Komisi pro sociální oblast a rodinnou politiku nás zastupuje Ing. Mgr. Zdenka Čermáková Troníčková.

Některé komise RM postrádají plné obsazení

Od ustavujícího zasedání ZM 2.11.2022 do září 2023 byly zvoleny a jmenovány: Iniciativní orgány Zastupitelstva města: Iniciativní orgány Rady města: Zvláštní orgány města: Na návrh byl zvýšen počet členů Komise pro životní prostředí ze 7 na 9 (s odůvodněním, že … Celý příspěvek

Rubriky: Blog, Finanční výbor 2022-2026, Komise pro sociální oblast a rodinnou politiku 2022-2026, Komise pro vzdělávání, sport a volný čas 2022-2026, Komise pro životní prostředí 2022-2026 | Napsat komentář

Komise pro sociální oblast a rodinnou politiku

Komise se v roce 2022 sešla 1x. Na svém jednání dne 28. 11. 2022 komise posoudila předloženou stížnost na stravu v Domově pro seniory Pod Skalkou. Po nahlédnutí do materiálů, komentáře ředitelky Terezy Středové a paní Ivy Zemancové neshledala komise … Celý příspěvek

Rubriky: Blog, Komise pro sociální oblast a rodinnou politiku 2022-2026 | Napsat komentář

Informace o práci poradních orgánů

Vážení občané, stejně jako v minulém volebním období jsme vás informovali o práci poradních orgánů, tj. výborů ZM a komisí RM, budeme v tom nadále pokračovat. Ačkoliv si tyto informace může každý najít na webu města, jsou pro některé těžko … Celý příspěvek

Rubriky: Blog, Finanční výbor 2022-2026, Komise pro sociální oblast a rodinnou politiku 2022-2026, Komise pro vzdělávání, sport a volný čas 2022-2026, Komise pro životní prostředí 2022-2026 | Napsat komentář

Ing. Mgr. Zdenka Čermáková Troníčková jmenována RM členkou Komise pro sociální oblast a rodinnou politiku

Ing. Mgr. Zdenka Č E R M Á K O V Á T R O N Í Č K O V Á členka Komise pro sociální oblast a rodinnou politiku jmenována Radou města dne 7. 11. 2022 V minulém volebním … Celý příspěvek

Rubriky: Blog, Komise pro sociální oblast a rodinnou politiku 2022-2026 | Napsat komentář