Archiv rubriky: Komise pro sociální oblast a rodinnou politiku

V Komisi pro sociální oblast a rodinnou politiku jsme měli zastoupení v první polovině funkčního období, tj. 2018 – 2020, kdy nás zastupovala Bc. Kateřina Kabátová.

Práce poradních orgánů za období 2018-2022

Průběžně jsme vám po celé volební období 2018-2022 přinášeli informace, jak pracují komise RM a výbory ZM. Nyní, těsně před koncem volebního období, tak činíme naposledy a to sumárně, příp. doplňujeme zápisy, které zveřejněné (námi) ještě nebyly. Všechny zápisy jsou … Celý příspěvek

Rubriky: Blog, Finanční výbor, Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality, Komise pro sociální oblast a rodinnou politiku, Komise pro strategické plánování a majetek města, Komise pro Životní prostředí, Kontrolní výbor, Redakční rada Zpravodaje | Napsat komentář

Komise pro sociální oblast a rodinnou politiku

Tato komise vedená Mgr. Šárkou Slavíkovou Klímovou – radní, se v uplynulém období sešla 1x, a to 3. 1. 2022, kdy městem hýbal projekt Ambeat. Na komisi se dostavili zástupci Ambeatu a představili prezentaci. Tuto prezentaci vzala komise na vědomí … Celý příspěvek

Rubriky: Blog, Komise pro sociální oblast a rodinnou politiku | Napsat komentář

Komise pro sociální oblast a rodinnou politiku

Dne 16. 9. 2021 se sešla komise, aby projednala zejména: žádost o příspěvek Diakonie podnět k zajištění obědů pro seniory, kteří nemohou využívat služeb školní jídelny vyhodnocení senior taxi veřejné WC u Billy Zápis je zde: za MNÍŠECKÉ PATRIOTY Mgr. … Celý příspěvek

Rubriky: Blog, Komise pro sociální oblast a rodinnou politiku | Napsat komentář

Zápisy z činností komisí RM a výborů ZM

V přílohách Vám přinášíme, pro Váš přehled, několik dalších zápisů z činnosti komisí a výborů: Komise pro sociální oblast a rodinnou politiku se sešla 23. 6. 2021. Řešila dva zajímavé body. Prvním bylo zneužití přiděleného bytu v tíživé životní situaci. Druhý … Celý příspěvek

Rubriky: Blog, Komise pro sociální oblast a rodinnou politiku, Komise pro Životní prostředí, Kontrolní výbor | Napsat komentář

Práce poradních orgánů RM a ZM

Od naší poslední informace o práci poradních orgánů RM a ZM, vyvíjely poradní orgány tyto činnosti a nastaly následující změny: Komise pro vzdělávání v 21. století se sešla naposledy 16.2.2021. O tom jsme již informovali a od té doby nenastala … Celý příspěvek

Rubriky: Blog, Finanční výbor, Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality, Komise pro sociální oblast a rodinnou politiku, Komise pro Životní prostředí, Kontrolní výbor | Napsat komentář

Rezignace na členství v Komisi pro sociální oblast a rodinnou politiku

Dne 18. 6. 2020 vzala RM na vědomí rezignaci Kateřiny Kabátové – členky Komise pro sociální oblast a rodinnou politiku, která reprezentovala Mníšecké Patrioty. Předsedkyně komise Mgr. Šárka Slavíková Klímová nabídla Mníšeckým Patriotům, aby na uvolněné místo navrhli jiného člověka … Celý příspěvek

Rubriky: Blog, Komise pro sociální oblast a rodinnou politiku | Napsat komentář

Komise pro sociální oblast a rodinnou politiku

Komise se zpožděním zveřejnila své zápisy z jednáních, které v přílohách přinášíme. Na svém pátém jednání se komise zabývala žádostí o příspěvek. Na svém šestém jednání komise jednala o poskytnutí zahrádky, jednorázovém příspěvku, žádosti o byt a opětovné žádosti o … Celý příspěvek

Rubriky: Blog, Komise pro sociální oblast a rodinnou politiku | Napsat komentář

Komise pro sociální oblast pokračovala v jednání o tíživé životní situaci ve městě

Na svém čtvrtém zasedání Komise pro sociální oblast a rodinnou politiku pokračovala v projednávání o tíživé životní situaci ve městě. Zveřejněný zápis (se zpožděním): Zápis č. 4

Rubriky: Blog, Komise pro sociální oblast a rodinnou politiku | Napsat komentář

Tíživé životní situace v našem městě

Komise pro sociální oblast a rodinnou politiku projednávala na svém třetím zasedání dvě žádosti o byt v tíživé životní situaci našich spoluobčanů. Zápis č. 3 z 2.5.2019

Rubriky: Komise pro sociální oblast a rodinnou politiku | Napsat komentář

Sociální komise se rozšířila

Komise pro sociální oblast a rodinnou politiku se rozšířila a na svém dalším zasedání řešila tíživé situace či příspěvky. Své stanovisko ve formě návrhu předává dále Radě města. Zápis č. 2

Rubriky: Komise pro sociální oblast a rodinnou politiku | Napsat komentář