Kandidát na starostu – nominujeme

Mgr. Eduard N A V A R A (54)

MNÍŠEČTÍ PATRIOTI

Mgr. Eduard Navara absolvoval Vysokou školu finanční a správní, studijní program Hospodářská politika a správa, obor Veřejná správa a Metropolitní Univerzitu Praha, studijní program Mezinárodní teritoriální studia, obor Evropská studia a veřejná správa.

V rámci studia na Metropolitní Univerzitě Praha absolvoval studijní cestu do Bruselu a Lucemburku, kde se seznámil s prací orgánů Evropské unie. Do Bruselu se vrátil jako delegát nevládních neziskových organizací z oblasti životního prostředí.

Ve svém profesním životě pracuje v oblasti účetnictví, správy a údržby nemovitostí. V roce 2017 absolvoval rekvalifikaci na daňového specialistu. Je členem výboru Svazu účetních Praha, z.s. Během své profesní kariéry pracoval také v bankovním sektoru. Zastával vedoucí funkce, působil jako člen představenstva i jako člen kontrolní komise.

Náš kandidát na starostu zná město velmi dobře. V Mníšku pod Brdy žije 46 let. Již jako občan se několik let zabýval komunální politikou, v letech 2017 – 2018 se podílel na tvorbě Strategického plánu pro Mníšek pod Brdy.

V minulém volebním období pracoval v několika poradních orgánech, a to jak Zastupitelstva města, tak i Rady města. Byl především platným partnerem pro vedoucí Finančního odboru.

V roce 2018 byl zastupitelstvem zvolen do Kontrolního výboru, kde spolupracoval s jednotlivými odbory Městského úřadu, a to zejména Odborem kanceláře starostky a Odborem správy majetku a investic.

V roce 2019 na Národním sněmu regionů soudržnosti, kam ho vyslalo město, prezentoval Mníšek pod Brdy, jeho rozvoj, cestovní ruch a kulturu.

V roce 2020 byl zvolen zastupitelstvem do Finančního výboru, kde spolupracoval zejména s Finančním odborem Městského úřadu. Jako člen Finančního výboru publikoval ve Zpravodaji městečka pod Skalkou několik odborných článků, a to zejména o rozpočtu města.

V roce 2021 byl jmenován Radou města členem Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality.

V roce 2022 byl přizván na jednání Krizového štábu, kde se řešil válečný akt mezi Ukrajinou a Ruskem a pomoc Města Mníšku pod Brdy v této situaci uprchlíkům.

Veškeré aktivity v poradních orgánech města budou ukončené volbami do zastupitelstev obcí, které se konají 23. – 24. září 2022.

V minulosti byl několikrát jmenován Radou města členem Komise pro otevírání obálek různých investic na území města.

Zajímá se o regionální politiku, v rámci Místní akční skupiny (MAS) Hřebeny, z.s., vykonává funkci předsedy Kontrolní a monitorovací komise.

Od roku 2010 je přísedícím Okresního soudu Praha západ, trestního senátu. Od roku 2002 je členem National Geographic Society.

Je členem politické strany Patrioti České republiky.

Přes svou angažovanost se zvládá věnovat svým třem neteřím, kterým nikdy neodmítne jakoukoliv pomoc.

Za své priority ve funkci starosty považuje zejména:

 1. Efektivní hospodaření s veřejnými financemi, jeho kontrola na bázi pokračování ve zvýšení efektivnějšího využití informačního systému města, který má stále velké rezervy
 2. Práci se strategickým a akčním plánem
 3. Péči o životní prostředí, zlepšení péče o zeleň
 4. Zlepšení informovanosti obyvatel o dění ve městě a na radnici
 5. Opravu a budování infrastruktury před novou výstavbou a přílivem dalších obyvatel do města
 6. Realizaci in-line dráhy
 7. Pokračování v realizaci výstavby nové mateřské školy a svazkové základní školy
 8. Rozšíření zdravotní péče o další odborné lékaře
 9. Otevření diskuse s občany o možnosti:
  1. vybudování koupaliště nebo bazénu
  2. vybudování parku pro pejskaře
  3. podpora drobných živnostníků, podpora zřízení sdílených pracovních míst
 10. Zvýšení životní úrovně seniorů, možnost odběru jídla z velkokapacitních stravovacích zařízení, příp. i jeho dovoz domů