Finanční výbor

Finanční výbor se v roce 2022 sešel 2x, a to vždy nad rozpočtem na rok 2023.

Nejprve byly projednány organizační věci a čerpání rozpočtu za období 1-10/2022.

Následně se k Finančnímu výboru připojila Rada města a začalo se vyjednávat o jednotlivých položkách, potřebách jednotlivých odborů, příspěvkových organizací apod.

Návrh rozpočtu postupně představovala vedoucí finančního odboru Ing. Iva Dupalová. Mimo jiné seznámila FV s novým výpočtem vodného a stočného od 1. 1. 2023.

Diskuse ohledně vodovodů a kanalizací byla dále na úrovni Mgr. Navara – Ing. Digrin, Ph.D., který informoval, že uvedená částka je požadavek 1. SčV, ale prověří se.

Pro případ schůzky o Mobilním rozhlasu byl Ing. Digrinem, Ph.D. požádán pan Vyskočil a Ing. Grygar.

Participativní rozpočet byl po diskusi snížen o 300 tis. Kč, které byly přesunuty pro spolky. Dále bylo konstatováno, že projekt z participativního rozpočtu by neměl přesáhnout 100 tis. Kč.

Dále byly představeny některé objekty, které mohou být zateplené, silnice, které mohou být opravené. Dále se snížily některé investice, pro které se udělají pouze projektové dokumentace, protože nejsou připravené. Současně byly některé investice a opravy vyřazené, protože nejsou připravené nebo jsou již hotové.

Druhé, závěrečné, jednání o rozpočtu proběhlo 28. 11. 2022. Kromě běžné agendy (rozpočtová opatření) bylo na programu závěrečné projednání rozpočtu a střednědobého rozpočtového výhledu a vypracování stanoviska pro ZM.

Ing. Iva Dupalová informovala, že proti 1. variantě došlo ke zvýšení příjmů o 3,1 milionů.

V části výdaje došlo ke změně u silnic a vodovodů, což okomentoval Ing. Digrin, Ph.D.

V části vodovody a kanalizace přibyl 1 miliony – vodovod a kanalizace ve Stříbrné Lhotě.

V části silnice byla částka na komunikaci na Oboře snížena z 10 milionů na 8 milionů a tato komunikace se musí udělat na 2x.

Budovy města – přibyla částka 1 milion na MŠ – souvisí s dotací z IROP.

Retenční nádrž na náměstí se dělat nebude, získanou dotaci město vrátí. Retenční nádrž u ZŠ Komenského 420 se dělat bude, získanou dotaci město využije.

Dětská hřiště – navýšení o 500 tis. Kč na údržbu.

Navýšení veřejného osvětlení o 1 milion.

Mgr. Eduard Navara, Mníšečtí patrioti

Příspěvek byl publikován v rubrice Blog, Finanční výbor 2022-2026. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *