Archiv autora: Mníšečtí Patrioti

Tisková zpráva

Mníšečtí patrioti, jako politické uskupení na úrovni komunální politiky, které existuje od roku 2018, nemají nic společného s politickou frakcí Patrioti pro Evropu, která vznikla v červenci 2024 v Evropském parlamentu. Mníšečtí patrioti nejsou strukturálně napojeni na žádnou politickou stratu či hnutí, která … Celý příspěvek

Rubriky: Blog | Napsat komentář

Některé komise RM postrádají plné obsazení

Od ustavujícího zasedání ZM 2.11.2022 do září 2023 byly zvoleny a jmenovány: Iniciativní orgány Zastupitelstva města: Iniciativní orgány Rady města: Zvláštní orgány města: Na návrh byl zvýšen počet členů Komise pro životní prostředí ze 7 na 9 (s odůvodněním, že … Celý příspěvek

Rubriky: Blog, Finanční výbor 2022-2026, Komise pro sociální oblast a rodinnou politiku 2022-2026, Komise pro vzdělávání, sport a volný čas 2022-2026, Komise pro životní prostředí 2022-2026 | Napsat komentář

Finanční výbor

Finanční výbor se v roce 2022 sešel 2x, a to vždy nad rozpočtem na rok 2023. Nejprve byly projednány organizační věci a čerpání rozpočtu za období 1-10/2022. Následně se k Finančnímu výboru připojila Rada města a začalo se vyjednávat o … Celý příspěvek

Rubriky: Blog, Finanční výbor 2022-2026 | Napsat komentář

Kontrolní výbor

Kontrolní výbor se v roce 2022 sešel 1x. Pro pozdní odevzdání zápisu však nebyl tento zápis ZM projednán a bude na programu až na příštím zasedání ZM, a to i přes námitku předsedkyně Kontrolního výboru Mgr. Magdaleny Davis, Ph.D., aby … Celý příspěvek

Rubriky: Blog | Napsat komentář

Komise pro vzdělávání, sport a volný čas

Komise se v roce 2022 sešla 1x. Tato komise je proti jiným „atypická“. Všechny komise mají 7 členů, uvedená komise má 9 členů. Proč? Komise se na svém zasedání zabývala rozdělením příspěvků pro spolky, a to podle jednotlivých úrovní. Přestože … Celý příspěvek

Rubriky: Blog, Komise pro vzdělávání, sport a volný čas 2022-2026 | Napsat komentář

Komise pro sociální oblast a rodinnou politiku

Komise se v roce 2022 sešla 1x. Na svém jednání dne 28. 11. 2022 komise posoudila předloženou stížnost na stravu v Domově pro seniory Pod Skalkou. Po nahlédnutí do materiálů, komentáře ředitelky Terezy Středové a paní Ivy Zemancové neshledala komise … Celý příspěvek

Rubriky: Blog, Komise pro sociální oblast a rodinnou politiku 2022-2026 | Napsat komentář

Komise pro územní plánování a rozvoj města

Komise se v roce 2022 sešla 2x. Poprvé to bylo 14. 11. 2022 a následně hned po týdnu, tedy 21. 11. 2022. Předsedou komise byl zvolen pan Jiří Zápal. Následně proběhla diskuse, zda změnu územního plánu rozdělit na dvě nebo … Celý příspěvek

Rubriky: Blog | Napsat komentář

Informace o práci poradních orgánů

Vážení občané, stejně jako v minulém volebním období jsme vás informovali o práci poradních orgánů, tj. výborů ZM a komisí RM, budeme v tom nadále pokračovat. Ačkoliv si tyto informace může každý najít na webu města, jsou pro některé těžko … Celý příspěvek

Rubriky: Blog, Finanční výbor 2022-2026, Komise pro sociální oblast a rodinnou politiku 2022-2026, Komise pro vzdělávání, sport a volný čas 2022-2026, Komise pro životní prostředí 2022-2026 | Napsat komentář

Ing. Mgr. Zdenka Čermáková Troníčková jmenována RM členkou Komise pro životní prostředí

Ing. Mgr. Zdenka Č E R M Á K O V Á T R O N Í Č K O V Á členka Komise pro životní prostředí jmenována Radou města dne 22. 12. 2022 V minulém volebním období již v této … Celý příspěvek

Rubriky: Blog, Komise pro životní prostředí 2022-2026 | Napsat komentář

Ing. Mária Ilcsiková jmenována RM členkou Komise pro vzdělávání, sport a volný čas

Ing. Mária I L C S I K O V Á členka Komise pro vzdělávání, sport a volný čas, jmenována Radou města dne 7. 11. 2022 Vystudovala Systémové inženýrství a informatiku s programem Regionální a informační management na Univerzitě Pardubice … Celý příspěvek

Rubriky: Blog, Komise pro vzdělávání, sport a volný čas 2022-2026 | Napsat komentář