Odpověď občanovi 1 (anonymizováno)

Vážení,

v Mníšku pod Brdy byla zrušena 4 parkovací místa před domy Nádražní 603 a 604, čímž došlo k dalšímu zhoršení už tak špatné situace s parkováním v této lokalitě, snížení komfortu našeho bydlení a též hodnoty našich nemovitostí, když již před svými okny a většinou ani před svým domem nemáme možnost zaparkovat. Zrušená místa byla zabrána autobusovou zastávkou, kam ve všedních dnech přijíždí ráno dva školní autobusy. Naprosto nechápu a neschvaluji tento krok ani jako otec malého dítěte. Věřím totiž, že ty dva školní autobusy mohou děti bezpečně vyložit nad školou v ulici Nádražní nebo s nimi zajet až ke škole, případně děti mohou vystoupit na náměstí a vzdálenost cca 500 metrů bez problémů a bezpečně během 10 minut ujít.

V nadcházejících komunálních volbách chci proto při volbě zohlednit názor jednotlivých kandidátů na tento problém, který je pro mě i další občany v této lokalitě aktuální.

Dovoluji si Vás proto požádat o vyjádření, jak Vy vnímáte zrušení uvedených parkovacích míst v této hustě obydlené lokalitě a nahrazení autobusovou zastávkou využívanou doslova pouze pár minut týdně a jaký s tímto řešením máte plán v případě svého zvolení do vedení města.

Předem velmi děkuji za Vaši odpověď!

V úctě,

jméno příjmení

Vážený pane (příjmení),

odpovídáme tímto na Váš e-mail ze dne 14. 9. 2022, který se týká zrušení 4 parkovacích míst před domy Nádražní 603 a 604. Omlouváme se za zpožděnou reakci, ale museli jsme si řádně prověřit všechny okolnosti a také provést samotnou prohlídku in situ.

Úvodem je nutné podotknout, že v současné době nemáme zástupce ani v zastupitelstvu města, potažmo tedy ani ve vedení města. Vycházíme tedy z informací, které dostávají k dispozici poradní orgány, tj. výbory a komise, kde zastoupení máme.

Máte pravdu v tom, že cca 500 metrů mohou děti ujít za zhruba 10 minut. To je však, bohužel, vše na čem se můžeme v současné době shodnout. Celá situace je o něco složitější, než popisujete.

Současnost:

Je třeba si uvědomit, že parkovat pod vlastním oknem není povinnost / možnost. Podívejte se, kolik máte podlaží ve Vašem domě. Kdyby chtěl každý parkovat pod svým oknem, nebylo by to vůbec možné. Už jenom kvůli počtu automobilů.

Musíme si přiznat, že parkování v celém Mníšku pod Brdy je tristní a potřebuje řešení, které se možná nebude mnohým líbit. Na počátku roku 2019 jsme návrh předložili současné Radě města. Jednalo se pouze o ulici Jana Šťastného a dotčeného okolí, kde by vzniklo cca 40 až 50 dalších parkovacích míst. Náš návrh však zapadl i přes několik dotazů. Nevíme proč, neznáme důvody.

Jednalo se o zjednosměrnění ulice. Jak víte, uprostřed je spojka mezi Jana Šťastného a Rymáňskou. Návrh byl od této spojky k Nádražní zjednosměrnit a jako parkoviště využít současný „záliv“, kde se parkuje, avšak ne podélně, ale šikmo pod úhlem 45-60 stupňů.

Jednosměrka by dále pokračovala ulicí Nová až na Dobříšskou nebo by bylo možné zatočit vpravo (retardér by se musel odstranit) k Wervě a do Rymáňské, dále do Komenského a pryč z Mníšku pod Brdy.

Druhá část ulice Jana Šťastného by se zjednosměrnila od Komenského ke spojce s Rymáňskou. Spojkou by se dalo najet do Rymáňské, Komenského a pryč z Mníšku pod Brdy. Parkovací místa by byla pod okny domů 585, 586 a 587, a to opět nikoliv podélně, ale šikmo pod úhlem 45-60 stupňů.

Ve spojce mezi Jana Šťastného a Rymáňskou by se neparkovalo (nyní cca 7 automobilů) a tím by tato spojka byla pohodlně dvousměrná, což je povoleno již z dob starostky Merunkové.

Tento návrh by zůstal celý na stávajícím asfaltu, nezabral by žádnou zeleňEkonomicky by to nebylo též nákladné, stačilo by posouzení a nakreslení bílých čas pro jednotlivá parkovací místa (normy: 2,75 m krajní místa a 2,50 m ostatní místa).

Komu by se to nelíbilo? Všem v ulici Nová, která by byla jednosměrná, všem v ulici Nádražní v úseku Jana Šťastného (od retardéru) po Rymáňskou – byl by zde provoz proti dnešku, všem, kteří bydlí a parkují ve spojce – nemohli by zde parkovat a zvýšil by se provoz, všem v ulici Rymáňská – zvýšil by se provoz.

Kdo by to uvítal? Všichni, kdo nemají kde parkovat. Co je to 4 místa proti 40-50 novým parkovacím místům?

Jak jistě víte, byla vybudována autobusová zastávka v ulici Nádražní, která se dnes nevyužívá. Zhruba 4 parkovací místa před domy Nádražní 603 a 604 měly sloužit jako parkoviště K+R pro osobní automobily (tedy přijeď, vysaď dítě, odjeď), a to zhruba v době od 7:00 do 8:00 hodin. Jak jsme informováni od počátku tohoto volebního období, toto byl původní záměr.

Je nutné zmínit, a to důrazně, že 4 parkovací místa, která byla vyhrazena pro parkování osobních automobilů jako K+R, nebyla v uvedené době k dispozici a obyvatelé okolních domů, kteří zde parkovali, toto nebrali na zřetel.

Zhruba v polovině volebního období se situace změnila. Obyvatelé nemovitostí v ulici Komenského si opětovně stěžovali na ničení jejich majetku (domů) – konkrétně praskání zdí vlivem projíždění těžkých vozidel, konkrétně autobusů.

Po několika stížnostech jim bylo vyhověno a trasa autobusů byla změněna tak, jak je dnes, tedy příjezdem z ulice Ke Škole, se zastávkou před domy 603 a 604. Autobusy dále pokračují po ulici Nádražní směrem dolů.

Majetek v soukromém vlastnictví v ulici Komenského tak dostal logicky přednost před 4 parkovacími místy v ulici Nádražní před domy 603 a 604.

Váš požadavek, či návrh, aby zastávka byla nad školou v ulici Nádražní je vlastně takový, aby po příjezdu z ulice Ke Škole (Komenského jsme výše vyloučili) autobus do zastávky couval. Není to proti předpisům, avšak za jistých podpínek, které by zřejmě nesplňoval (druhá osoba pro bezpečnost), nehledě na to, že by couval přes křižovatku a přechod, kudy proudí mnoho dětí z Edenu a bytových domů na novém sídlišti.

Zajisté uznáte, že tato situace je velmi nebezpečná zejména vůči dětem. Toto řešení nepovažujeme za vhodné a bezpečné.

Totéž se týká Vašeho druhého návrhu, aby autobus zajel přímo před školu. Zde se soustřeďují děti ze všech stran Mníšku pod Brdy a autobus mezi nimi by byl opět nebezpečný.

Ani toto řešení nepovažujeme za vhodné a bezpečné.

Dnes (20. 9. 2022), cca v 7:45 jsme na místě zjistili dva současně přijíždějící autobusy. Do zastávky se nevešly. Jeden z nich zůstal z části v křižovatce. Ani dvoučlenná hlídka Městské policie, která dohlíží na přechod a bezpečnost dětí, s tím nic neudělala. Přesto se našel řidič automobilu SUV, který úzkou štěrbinou mezi „zadkem“ druhého autobusu a zaparkovanými automobily na levé straně projel. Majitelé mohou být rádi, že jim vozidla neodřel.

To je současná situace, tedy sečteno a podtrženo:

  1. K+R nefunguje, protože není respektováno obyvateli
  2. Zastávka dostala přednost před ničením soukromého majetku
  3. Trasa autobusů byla změněna, proto ani původní zastávka neplní svou funkci
  4. Couvání autobusů do zastávky je nebezpečné
  5. Zajet autobusem před školu je nebezpečné
  6. Uznáváme, že situace v dnešní době není optimální

Jaké je naše řešení, pokud bychom ho mohli ovlivnit?

  1. Opravit ulici Komenského od křižovatky s ulicí Jana Šťastného, aby podle odborníků, projektantů, dostala buď nový asfaltový koberec nebo byla ulice zrekonstruována vč. tzv.  „kufru“, aby otřesy přestaly
  2. Vrátit autobusovou dopravu na původní trasu Komenského – Nádražní se zastávkou, která je k tomu určena, tj. nad školou
  3. V ulici Nádražní před domy 603 a 604 ponechat 4 parkovací místa K+R v době od 7:00 do 8:00 hodin a přesvědčit obyvatele, aby bylo v této době odparkováno
  4. Pokusit se vyjednat s příslušnými orgány změnu dopravy a vznik nových parkovacích míst

S pozdravem krásného dne, 

za Mníšecké patrioty: 

Mgr. Eduard Navara

Ing. Mgr. Zdenka Čermáková Troníčková

Příspěvek byl publikován v rubrice Blog. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *