Archiv rubriky: Kontrolní výbor

V Kontrolním výboru máme zastoupení po celé funkční období 2018 – 2022. Naším zástupcem je Mgr. Eduard Navara (2018 – 2022).

Práce poradních orgánů za období 2018-2022

Průběžně jsme vám po celé volební období 2018-2022 přinášeli informace, jak pracují komise RM a výbory ZM. Nyní, těsně před koncem volebního období, tak činíme naposledy a to sumárně, příp. doplňujeme zápisy, které zveřejněné (námi) ještě nebyly. Všechny zápisy jsou … Celý příspěvek

Rubriky: Blog, Finanční výbor, Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality, Komise pro sociální oblast a rodinnou politiku, Komise pro strategické plánování a majetek města, Komise pro Životní prostředí, Kontrolní výbor, Redakční rada Zpravodaje | Napsat komentář

Kontrolní výbor

Kontrolní výbor se na svém 23. zasedání sešel 22. 10. 2021. Zabýval se zejména kontrolou usnesení rady města. za MNÍŠECKÉ PATRIOTY Mgr. Eduard Navara

Rubriky: Blog, Kontrolní výbor | Napsat komentář

Kontrolní výbor

Z činnosti Kontrolního výboru byl ZM projednán jeho zápis z června t.r. Kontrolní výbor se na svém zasedání nejprve zabýval úkolem, který mu uložilo ZM, a to došetřením ve věci sporu o výstavbu kruhové křižovatky před Penny. Na základě dokumentů, … Celý příspěvek

Rubriky: Blog, Kontrolní výbor | Napsat komentář

Zápisy z činností komisí RM a výborů ZM

V přílohách Vám přinášíme, pro Váš přehled, několik dalších zápisů z činnosti komisí a výborů: Komise pro sociální oblast a rodinnou politiku se sešla 23. 6. 2021. Řešila dva zajímavé body. Prvním bylo zneužití přiděleného bytu v tíživé životní situaci. Druhý … Celý příspěvek

Rubriky: Blog, Komise pro sociální oblast a rodinnou politiku, Komise pro Životní prostředí, Kontrolní výbor | Napsat komentář

Práce poradních orgánů RM a ZM

Od naší poslední informace o práci poradních orgánů RM a ZM, vyvíjely poradní orgány tyto činnosti a nastaly následující změny: Komise pro vzdělávání v 21. století se sešla naposledy 16.2.2021. O tom jsme již informovali a od té doby nenastala … Celý příspěvek

Rubriky: Blog, Finanční výbor, Komise pro bezpečnost a prevenci kriminality, Komise pro sociální oblast a rodinnou politiku, Komise pro Životní prostředí, Kontrolní výbor | Napsat komentář

Kontakty na výbory zastupitelstva

MNÍŠEČTÍ PATRIOTI na několikátý pokus s odvoláním na GDPR a upozorněním, že výborům zastupitelstva jsou doručovány citlivé materiály (Finančnímu výboru ještě neschválené finanční prostředky, které ne/ovlivní rozpočet města a Kontrolnímu výboru zápisy z rady města a vyžádané dokumenty na základě … Celý příspěvek

Rubriky: Blog, Finanční výbor, Kontrolní výbor | Napsat komentář

Kontrolní výbor

Kontrolní výbor se na svém zasedání zabýval zejména jednotlivými usneseními rady města.

Rubriky: Blog, Kontrolní výbor | Napsat komentář

Činnost Kontrolního výboru ZM

Kontrolní výbor v období od začátku června do začátku července zasedal nezvykle často. Důvodem bylo nahromadění práce, které vzniklo nouzovým stavem a také následnou situací v souvislosti s Covid-19. Ve třech zasedáních zpracoval Kontrolní výbor podstatnou část nahromaděných dokumentů tak, … Celý příspěvek

Rubriky: Blog, Kontrolní výbor | Napsat komentář

Kontrolní výbor a jeho činnost

Kontrolní výbor se ze zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) zabývá zejména kontrolou Usneseních RM a ZM, zda jsou v souladu s legislativou. Dalším jeho úkolem je plnit úkoly uložené mu Zastupitelstvem města, neboť to je orgán, kterému se … Celý příspěvek

Rubriky: Blog, Kontrolní výbor | Komentáře: 2

4-miliónová investice do kruhového objezdu. ANO nebo NE?

Jedním z bodů 10. zasedání Kontrolního výboru byl úkol od Zastupitelstva města, a to „zda a jakým způsobem byla uhrazena část kupní ceny vyplývající z kupní smlouvy uzavřené dne 12.7.2006 mezi Městem Mníšek pod Brdy a Plus Discount spočívající ve … Celý příspěvek

Rubriky: Blog, Kontrolní výbor | Napsat komentář